Nyheter  Onsdag 3. februar 2021

Monica Vabø Reigstad - althorn - mandag 15. februar kl. 19.00 - 19.45

Etter over 20 år i Eikanger-Bjørsvik Musikklag er nå Monica Vabø Reigstad solohornist i Bjørsvik Brass. Hun er også hornist i coverbandet Skuteviken.

Monica Vabo Reigstad

Monica vokste opp på en gård på Leivestad, en liten bygd i Alver kommune i Nordhordland. Hun er utdanna allmennlærer med musikk og har sin musikalske bakgrunn fra brassbandbevegelsen i Nordhordland. Der var hun i over 20 år med i Eikanger – Bjørsvik musikklag før hun begynte i Bjørsvik Brass i 2013. Fokuset på å få musikanter til å mestre har alltid stått sentralt i det musikalske arbeidet hennes. Mange har nok møtt Monica som instruktør/dirigent på sommerkurs eller som instruktør i lokale korps i Nordhordland og Bergensområdet. Monica er nå leder for skolesektoren i Osterøy kommune, tidligere har hun vært rektor, inspektør og lærer i grunnskolen samt instrumentallærer på Manger folkehøgskule. Hun har også vært dirigent, samt aspirantinstruktør i Lindås og Austrheim kulturskule.

DET ER DESSVERRE IKKE LENGER MULIG Å MELDE SEG PÅ DENNE TIMEN