Nyheter  Mandag 11. januar 2021

SMITTEVERN: Det frivillige musikklivet møtte helsedirektøren

Norsk musikkråds smitteverngruppe, der både Korpsnett Norge og NMF er aktive deltakere på vegne av korpsbevegelsen, hadde torsdag et møte om smitteverntiltakene med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kulturdepartementet.

Målet med møtet var å styrke dialogen og forståelsen for hvordan smitteverntiltakene virker, og hvilke utfordringer de gir på vårt felt. Foranledningen til møtet var et brev organisasjonene sendte i forbindelse med innstrammingene som kom før jul i fjor. Der etterlyste smitteverngruppen dialog i forkant av nye tiltak for blant annet å kunne sikre at tiltakene som settes i verk både er hensiktsmessige og greie og forholde seg til.

Helsedirektør Bjørn Guldvog framhevet musikkens betydning for folkehelsen, og lovde at de skal se på hvordan de kan imøtekomme forventningene organisasjonene la fram på en god måte.

Etter møtet var generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli, godt fornøyd med responsen fra helsemyndighetene.
- Det er et gjensidig ønske fra alle parter om å styrke dialogen når nye forskrifter og råd skal utarbeides. Så er det selvsagt hyggelig å registrere at myndighetene sier smittevernarbeidet, og de rådene vi har gitt våre medlemmer har vært bra, og at de setter pris på det arbeidet vi har gjort så langt.

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, er glad for at det er så stor vilje til samarbeid. Og han er imponert over den disiplinen og innsatsen korpsene har vist i kampen mot smittespredningen.

- Det er ikke vanskelig å være leder for en frivillig organisasjon når medlemmene slutter så opp om det smittevernarbeidet som gjøres, selv om dette er et arbeid vi aller helst skulle sett var helt unødvendig. Jeg gleder meg stort til den dagen vi kan spille konserter for fulle saler, øve som vi vil, og ta tilbake den vanlige hverdagen vår igjen uten bekymringer. I mens må vi bare fortsette å holde avstand og ta vare på hverandre.