Nyheter  Tirsdag 12. mai 2020

- Nå er alt opp til Stortinget

Både skuffelse, bekymring og betinget optimisme etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag. - Nå er det opp til Stortinget å sørge for at korpsene og resten av frivillig sektor klarer seg, mener styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer.

Korpsstevne Vang i Valdres foto Morten Stensby avisa Valdres

- Det positive er at regjeringen har tatt inn over seg behovet for å justere tiltakspakken for frivillig sektor med nye områder som kan dekkes, sier styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Det at loppemarkedene, basarene, kiosksalget og andre tilsvarende aktiviteter nå er med er veldig bra. Men beløpet som foreslås bevilget står på ingen måte i forhold til de betydelige tapene korpsene og andre har blitt påført. Vi er bekymret for at flere av korpsene ikke vil klare seg om Stortinget ikke øker potten slik at det blir mulig å få tilskudd som faktisk monner.

Tilskuddspakken til idrett og frivillighet er økt med 320 millioner kroner fra 700 til 1020 millioner. Men samtidig som tidsrommet krisepakken skal gjelde for er nesten dobbel så langsom i første runde, har bevilgningen ikke økt med mer enn vel 40 prosent, og flere nye formål er tatt inn.

Mangler mye
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd, deler bekymringen til Skaarer.

- Skulle ordningen ha oppretthold samme nivå skulle økningen vært på nær 700 millioner istedet for 320, før flere aktører tas inn. Musikkfrivilligheten alene har beregnet tapene til mellom 570 og 770 millioner kroner i perioden fra mars til juni. Når idrett og annen frivillighet også skal få sitt, og alpinanlegg, museer og akvarier i tillegg blir foreslått inn, må mange flere dele en kake som bare har blittlitt større. Da sier det seg selv at pakken mangler mye, og ikke holder i det hele tatt. Det er regjeringen som har stengt ned alle de inntektsbringende aktivitetene for våre medlemmer, da bør regjeringen være langt mer offensive når det gjelder å hjelpe oss i etterkant også.

Flere avkortninger
Regjeringen har foreslått at det legges inn en avkortning i ordningen, slik at man nå kan få dekket inntil 70 prosent av tapene. Dette er nytt fra den første krisepakkeløsningen, og fører til at inntektsbortfallet ikke lenger kan dekkes 100 prosent for søkerne.

I tillegg har de oppretthold en nedre grense for inntektsbortfall på 25 000 kroner for perioden. Det betyr at lag som har mindre tap enn det, fortsatt ikke mulighet til å søke om støtte. Det kan gi flere lag utfordringer, sier Morten Skaarer.

- For små korps og ensembler kan tap av tilsynelatende små inntekter få store konsekvenser aktiviteten. Vi synes det er trist at regjeringen ikke har hørt på oss og strøk denne avkortningen.

En tredje begrensning ligger også allerede i løypa, mener Morten Skaarer.

- Det er all grunn til å tro at det ligger an til ytterligere avkortninger. Ettersom rammen er satt så lavt vil pengesummen til fordeling etter alt å dømme bli alt for liten. Spesielt når antall søkere nå kommer til å gå kraftig opp. Dermed blir det etterhvert ganske lite til hver. Jeg må minne om at korpsene alene taper nær 200 millioner allerede nå før sommerferien. Og dette er penger de neppe vil klare å hente inn igjen utover høsten og vinteren, og som de er avhengige av for å kunne drive videre.

Avkortingsgrense
- Korpsnett Norge har sammen med Norsk Musikkråd og andre foreslått at det ikke skal være noen avkortninger for beløp under 200 000 kroner. Det håper vi nå Stortinget kan bli med oss på. På den måten skjermer vi de minste lagene litt ekstra, avslutter Skaarer.

Norsk musikkråds reaksjon på revidert nasjonal budsjett kan leses her De unges orkesterforbund sin reaksjon kan leses her Les pressemelding fra Kulturdepartementet her