Nyheter  Tirsdag 17. desember 2019

Nå kommer mva-kompentasjonen

I disse dager kommer pengene inn på konto til korpsene som har søkt om mva-kompensasjon gjennom Korpsnett. Tilsammen utbetales nesten 1,4 millioner kr til Korpsnetts medlemmer.

I år har 84 av Korpsnetts medlemskorps søkt om mva-kompensasjon. Det er en gledeligoppgang på 10 korps fra 2018.

Mva-kompensasjon er en statlig ordning som er etablert for å kompensere for frivillige organisasjoners utgifter til mva. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes nemlig frivillige organisasjoner for mva på innkjøp og tjenester.

Mva-kompensasjonen beregnes på grunnlag av driftsutgiftene foregående år. Korpsene som får kompensasjon i år får utbetalt fra 1281 kr i korpset med minst økonomi til 114.351 kr til korpset med størst økonomi. Den typiske utbetalingen blant Korpsnetts medlemmer er på i underkant av 12.000 kr.