Nyheter  Mandag 11. november 2019

NM i marsjering for skole- og amatørkorps Oslo 2020 - informasjon og påmelding

Korpsnett Norge og Huseby skoles musikkorps har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i marsjering for skole- og amatørkorps på Røabanen i Oslo fredag 5. og lørdag 6. juni 2020.

Konkurransen er åpen for alle norske skole- og amatørkorps uavhengig av organisasjonstilknytning og besetningsform. Så enten dere er janitsjarkorps, brassband, fanfarekorps, signalkorps, trommekorps, buekorps eller har en annen form for besetning så er dere velkomne til å delta.

Både skolekorpsene og amatørkorpsene har muligheten til å konkurrere i to ulike kategorier:

  • NM i gatemarsj. Korpsene spiller marsjer og marsjerer etter en oppskrift/skisse. Her blir det trommemarsj, spilling av marsjer stående og marsjerende, marsjering i svinger og kuvendinger.
  • NM i formasjonsmarsj. Selvvalgt program på 12 minutter. Lag deres egne marsjerings-formasjoner mens dere spiller.

To dommere dømmer, en med fokus på marsjering og en med fokus på musikk. Marsjering og musikalsk framføring teller omtrent like mye. Helhetsinntrykket vil også være en viktig del av vurderingen, samt underholdningsverdi.

Korpsnett Norge ønsker å legge til rette for at nye korps deltar i NM i marsjering. Det åpnes derfor for å delta med redusert program både i gatemarsj og formasjonsmarsj etter søknad.

Det er også fullt mulig å delta uten å bli plassert og få poeng. Da får korpsene en skriftlig, pedagogisk og faglig vurdering av innsatsen fra dommerne til bruk i det videre arbeidet.

I skolekorpsklassen kan juniorkorps delta med redusert tid på sitt program. Det gjelder i både gatemarsj og formasjonsmarsj.

Hvert deltakerkorps får tildelt tid til utprøving av arenaen fredag 5. juni på kvelden eller lørdag 6. juni på formiddagen. Tidspunkt for dette avtales nærmere konkurransedatoen og er avhengig av antall deltakere.

NM i marsjering arrangeres med forbehold om tilstrekkelig påmelding i de ulike kategoriene.

Påmeldingsfrist:
Frist for påmelding til NM i marsjering 2020 er satt til 20. februar.

Påmeldingsavgift:
Påmeldingsavgift kr. 2000,- innbetales ved påmelding til konkurransen og gjelder uansett om man melder seg på en eller to kategorier. Påmeldingsavgiften trekkes fra sluttfakturaen. Dersom korpset kansellerer påmeldingen refunderes påmeldingsavgiften ikke.

Deltakeravgift:
Deltakeravgift ved påmelding t.o.m. 31. januar: - Kr. 225,- per musikant for å delta i én kategori. - Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene koster det tilsammen 245,- kroner per deltaker. Deltakeravgift ved påmelding f.o.m. 1. februar: - Kr. 245,- per musikant for å delta i én kategori. - Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene koster det 265,- kroner per deltaker.

NB: Kostnader ved overnatting og bespisning kommer i tillegg.

Huseby skoles musikkorps vil tilby overnatting og mat i klasserom på Huseby skole. Mer informasjon om dette og andre overnattingstilbud kommer fortløpende.

Påmeldingsskjema til NM i marsjering

Påmeldingsfrist 20. februar 2020.

NB: Dersom både hovedkorps og junior/aspirantkorps deltar skal de meldes på hver for seg dersom de stiller separat og eksempelvis juniorene opptrer med eget program og hovedkorpset med et annet.

For utsendelse av faktura m.v.

Navn på kontaktperson i korpset ved siden av dirigent.

Klasse

Det er anledning til å søke dispensasjon fra aldersbestemmelsene dersom særskilte forhold tilsier det, eksempelvis der det er snakk om generasjonskorps med klar overvekt barn/ungdom. Ta kontakt med Korpsnett Norge på korpsnett(a)korpsnett.no om det skulle være behov for avklaring. Se for øvrig reglement for NM http://www.korpsnett.no/nyhete...

Kategori

Det er fullt mulig å delta i begge kategoriene.

Besetningsform
Samtykke til opptak og bruk av video/lyd/bilder

Korpsnett Norge står fritt til å dokumentere og publisere materiell som produseres i forbindelse med arrangementet NM i marsjering 2020. Dette gjelder levende bilder, stillbilder og lyd til bruk på nett, i sosiale medier, avis, radio og tv samt andre plattformer det er ønskelig. Ta kontakt med oss om dere har spørsmål rundt dette.

Personvern

I forbindelse med NM i marsjering må det hentes inn opplysninger om enkeltmedlemmer i korpset, så som navn, adresse, fødseldato/år osv. Det kan i noen tilfeller, der det er snakk om overnatting på skole for korpsets medlemmer, være nødvendig å innhente opplysninger om allergier, eksempelvis i forhold til servering av mat, sykdom osv. Korpsnett Norge deler ikke slike opplysninger med tredjepart. Sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at NM er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:
https://lovdata.no/dokument/NL...

Reglement for NM i marsjering finner du her