Nyheter  Torsdag 12. november 2020

Norgesmesterskapet i marsjering 2021 - info og påmelding

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i marsjering i Oslo / Akershus festning helgen 11. - 13. juni 2021. NM arrangeres i samarbeid med Forsvarets musikk, Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps og Norske Gardeveteraners Drillkontingent. Påmelding innen 20. februar 2021.

Trommeslagere fra Smagardistene

Trommeslagere fra Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i marsjering for skole- og amatørkorps på Akershus festning i Oslo helgen 11. - 13. juni 2021. NM arrangeres i samarbeid med Forsvarets musikk, Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps og Norske Gardeveteraners Drillkontingent.

Konkurransene er åpne for alle norske skole- og amatørkorps uavhengig av organisasjonstilknytning og besetningsform. Generasjonskorps er selvsagt også invitert. Så enten dere er janitsjarkorps, brassband, fanfarekorps, signalkorps, trommekorps, buekorps eller har en annen form for besetning, er dere hjertelig velkomne til å delta. Både skolekorpsene og amatørkorpsene har muligheten til å konkurrere i to ulike kategorier:

  • NM i gatemarsj. Korpsene spiller marsjer og marsjerer etter en oppskrift/skisse. Her blir det trommemarsj, spilling av marsjer (avhengig av besetningsform) stående og marsjerende, marsjering i svinger og kuvendinger.
  • NM i formasjonsmarsj. Selvvalgt program på 12 minutter. Lag deres egne marsjerings-formasjoner mens dere spiller et selvvalgt repertoar ut fra egen besetningsfom.

Konkurransene bedømmes med fokus på både marsjering og musikalsk framføring. Marsjering og musikalsk framføring teller omtrent like mye. Helhetsinntrykket vil også være en viktig del av vurderingen, samt underholdningsverdi. Ettersom både marsjering og musikalsk framføring skal bedømmes er det to kategorier dommere i NM i marsjering. En dommer bedømmer marsjering, presisjon og samtidighet, og en annen bedømmer musikalsk framføring. Begge bedømmer helhetsinntrykket. Musikalsk framføring bedømmes etter besetningsform.

Korpsnett Norge ønsker å legge til rette for at nye korps deltar i NM i marsjering. Det åpnes derfor for å delta med redusert program både i gatemarsj og formasjonsmarsj etter søknad.

Det er også fullt mulig å delta uten å bli plassert og få poeng. Da får korpsene en skriftlig, pedagogisk og faglig vurdering av innsatsen fra dommerne til bruk i det videre arbeidet.

I skolekorpsklassen kan juniorkorps delta med redusert tid på sitt program. Det gjelder i både gatemarsj og formasjonsmarsj.

Hvert deltakerkorps får tildelt tid til utprøving av arenaen enten fredag 11. juni ettermiddag/kveld eller før konkurransestart lørdag 12. juni. Tidspunkt for dette avtales nærmere konkurransedatoen, og er avhengig av antall deltakere.

NM i marsjering arrangeres med forbehold om tilstrekkelig påmelding i de ulike kategoriene.

Påmeldingsfrist:
Frist for påmelding til NM i marsjering 2021 er 20. februar 2021.

Påmeldingsfristen er nå utløpt. Ta kontakt på epost korpsnett (a) korpsnett.no ved spørsmål om påmelding og andre spørsmål vedr. NM i marsjering 2021.

Påmeldingsavgift:
Påmeldingsavgift kr. 2000,- faktureres etter at påmelding til konkurransen er registrert og gjelder uansett om man melder seg på en eller to kategorier. Påmeldingsavgiften trekkes fra sluttfakturaen. Dersom korpset kansellerer påmeldingen refunderes påmeldingsavgiften ikke.

Deltakeravgift:

  • Deltakeravgift ved påmelding t.o.m. 31. januar: - Kr. 235,- per musikant for å delta i én kategori. - Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene koster det tilsammen 255,- kroner per deltaker.
  • Deltakeravgift ved påmelding f.o.m. 1. februar: - Kr. 255,- per musikant for å delta i én kategori. - Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene koster det 275,- kroner per deltaker.

Deltakeravgift for ikkekonkurrerende aspiranter/rekrutter i skolekorps:
Skolekorps som har aspiranter/rekrutter som ikke skal delta i konkurransene, men som ønsker å følge korpset i forbindelse med NM kan få gjøre det. Dere kan enten velge å la dem kun følge korpset mens korpset gjennomfører sin konkurranse, det er i så fall gratis, eller de få være med på hele NM, og alle arrangement tilpasset aldersgruppen for en deltakeravgift på kr. 100,-.
Aspiranter/rekrutter som skal delta på denne måten må være registrerte betalende medlemmer i sitt skolekorps.
Det kan selvsagt også bestilles deltakermedalje til denne gruppen om dere ønsker det.

Deltakermedaljen (nyhet):
I 2021 har vi for første gang gleden av å tilby en nyutviklet deltakermedalje til de korpsene som ønsker det. Vi har ikke inkludert medaljen i deltakeravgiften siden vi erfarer at det kan være ulike ønsker på dette området fra korps til korps. Deltakermedaljen blir utviklet i samarbeid med Musette og koster 140,- kroner per stk. Medaljene faktureres sammen med deltakeravgiften.

NB: Overnatting og bespisning er ikke inkludert
På grunn av restriksjonene, og den uavklarte situasjonen rundt korona, må vi komme tilbake til muligheten for overnatting på skoler i området, og det med felles bespisning.

Det kan komme løsninger her, men det er ikke avklart på nåværende tidspunkt, og vi ber derfor korpsene ta høyde for at dette kan være noe som må overlates til det enkelte korps å ordne.

Forbehold Covid19-pandemien
NM i marsjering gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldene smittevernreglene og anbefalingene i forbindelse med den pågående Covid19-pandemien. Med bakgrunn i det tas det forbehold om programendring eller avlysning etter pålegg fra offentlig myndighet. Ved avlysning vil påmeldingskostnadene bli refundert.

Reglementet for NM i marsjering finner du her