Nyheter  Torsdag 12. november 2020

Norgesmesterskapet i marsjering 2021 - påmeldingen er åpnet

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i marsjering i Oslo / Akershus festning helgen 11. - 13. juni 2021. NM arrangeres i samarbeid med Forsvarets musikk og Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps. Påmelding innen 20. februar 2021.

Trommeslagere fra Smagardistene

Trommeslagere fra Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps

Korpsnett Norge har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i marsjering for skole- og amatørkorps på Akershus festning i Oslo helgen 11. - 13. juni 2021. NM arrangeres i samarbeid med Forsvarets musikk og Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps.

Konkurransene er åpne for alle norske skole- og amatørkorps uavhengig av organisasjonstilknytning og besetningsform. Generasjonskorps er selvsagt også invitert. Så enten dere er janitsjarkorps, brassband, fanfarekorps, signalkorps, trommekorps, buekorps eller har en annen form for besetning, er dere hjertelig velkomne til å delta. Både skolekorpsene og amatørkorpsene har muligheten til å konkurrere i to ulike kategorier:

  • NM i gatemarsj. Korpsene spiller marsjer og marsjerer etter en oppskrift/skisse. Her blir det trommemarsj, spilling av marsjer (avhengig av besetningsform) stående og marsjerende, marsjering i svinger og kuvendinger.
  • NM i formasjonsmarsj. Selvvalgt program på 12 minutter. Lag deres egne marsjerings-formasjoner mens dere spiller et selvvalgt repertoar ut fra egen besetningsfom.

Konkurransene bedømmes med fokus på både marsjering og musikalsk framføring. Marsjering og musikalsk framføring teller omtrent like mye. Helhetsinntrykket vil også være en viktig del av vurderingen, samt underholdningsverdi. Ettersom både marsjering og musikalsk framføring skal bedømmes er det to kategorier dommere i NM i marsjering. En dommer bedømmer marsjering, presisjon og samtidighet, og en annen bedømmer musikalsk framføring. Begge bedømmer helhetsinntrykket. Musikalsk framføring bedømmes etter besetningsform.

Korpsnett Norge ønsker å legge til rette for at nye korps deltar i NM i marsjering. Det åpnes derfor for å delta med redusert program både i gatemarsj og formasjonsmarsj etter søknad.

Det er også fullt mulig å delta uten å bli plassert og få poeng. Da får korpsene en skriftlig, pedagogisk og faglig vurdering av innsatsen fra dommerne til bruk i det videre arbeidet.

I skolekorpsklassen kan juniorkorps delta med redusert tid på sitt program. Det gjelder i både gatemarsj og formasjonsmarsj.

Hvert deltakerkorps får tildelt tid til utprøving av arenaen enten fredag 11. juni ettermiddag/kveld eller før konkurransestart lørdag 12. juni. Tidspunkt for dette avtales nærmere konkurransedatoen, og er avhengig av antall deltakere.

NM i marsjering arrangeres med forbehold om tilstrekkelig påmelding i de ulike kategoriene.

Påmeldingsfrist:
Frist for påmelding til NM i marsjering 2021 er 20. februar 2021.

Påmeldingsavgift:
Påmeldingsavgift kr. 2000,- innbetales ved påmelding til konkurransen og gjelder uansett om man melder seg på en eller to kategorier. Påmeldingsavgiften trekkes fra sluttfakturaen. Dersom korpset kansellerer påmeldingen refunderes påmeldingsavgiften ikke.

Deltakeravgift:
Deltakeravgift ved påmelding t.o.m. 31. januar: - Kr. 235,- per musikant for å delta i én kategori. - Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene koster det tilsammen 255,- kroner per deltaker. Deltakeravgift ved påmelding f.o.m. 1. februar: - Kr. 255,- per musikant for å delta i én kategori. - Dersom korpset ønsker å delta i begge kategoriene koster det 275,- kroner per deltaker.

Deltakermedaljen (nyhet):
I 2021 har vi for første gang gleden av å tilby en nyutviklet deltakermedalje til de korpsene som ønsker det. Vi har ikke inkludert medaljen i deltakeravgiften siden vi erfarer at det kan være ulike ønsker på dette området fra korps til korps. Deltakermedaljen blir utviklet i samarbeid med Musette og koster 140,- kroner per stk. Medaljene faktureres sammen med deltakeravgiften.

NB: Overnatting og bespisning er ikke inkludert
På grunn av restriksjonene, og den uavklarte situasjonen rundt korona, må vi komme tilbake til muligheten for overnatting på skoler i området, og det med felles bespisning.

Det kan komme løsninger her, men det er ikke avklart på nåværende tidspunkt, og vi ber derfor korpsene ta høyde for at dette kan være noe som må overlates til det enkelte korps å ordne.

Forbehold Covid19-pandemien
NM i marsjering gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldene smittevernreglene og anbefalingene i forbindelse med den pågående Covid19-pandemien. Med bakgrunn i det tas det forbehold om programendring eller avlysning etter pålegg fra offentlig myndighet. Ved avlysning vil påmeldingskostnadene bli refundert.

Reglementet for NM i marsjering finner du her

Påmeldingsskjema Norgesmesterskapet i marsjering 2021

NB: Dersom både hovedkorps og junior/aspirantkorps deltar skal de meldes på hver for seg dersom de stiller separat, og eksempelvis juniorene opptrer med eget program og hovedkorpset med et annet.

For utsendelse av faktura m.v.

Navn på kontaktperson i korpset ved siden av dirigent.

Klasse

Det er anledning til å søke dispensasjon fra aldersbestemmelsene dersom særskilte forhold tilsier det, eksempelvis der det er snakk om generasjonskorps med klar overvekt barn/ungdom. Ta kontakt med Korpsnett Norge på korpsnett(a)korpsnett.no om det skulle være behov for avklaring. Se for øvrig reglement for NM http://www.korpsnett.no/nyhete...

Kategori

Det er fullt mulig å delta i begge kategoriene.

Besetningsform

Det kan være at korpset ønsker seg flere deltakermedaljer enn det antallet deltakere som er oppgitt (til foreldre eller andre medhjelpere for eksempel). Bestilling av medaljer er bindende, men antallet kan justeres litt opp eller ned dersom det skulle være behov for det. Ta evt kontakt med oss for mindre endringer / justeringer.

Om korpset ikke ønsker medaljer skriv tallet null - 0.

Samtykke til opptak og bruk av video/lyd/bilder

Korpsnett Norge står fritt til å dokumentere og publisere materiell som produseres i forbindelse med arrangementet NM i marsjering 2021. Dette gjelder levende bilder, stillbilder og lyd til bruk på nett, i sosiale medier, avis, radio og tv samt andre plattformer der det er ønskelig. Ta kontakt med oss om dere har spørsmål rundt dette.

Personvern

I forbindelse med NM i marsjering må det hentes inn opplysninger om enkeltmedlemmer i korpset, så som navn, adresse, fødseldato/år osv. Det kan i noen tilfeller, der det er snakk om overnatting på skole for korpsets medlemmer, være nødvendig å innhente opplysninger om allergier, eksempelvis i forhold til servering av mat, sykdom osv. Korpsnett Norge deler ikke slike opplysninger med tredjepart. Sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at NM er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:
https://lovdata.no/dokument/NL...