Nyheter  Lørdag 13. november 2021

Norsk musikkråds smitteverngruppe følger situasjonen

Norsk musikkråds smitteverngruppe, der Korpsnett Norge er representert ved vår musikksjef, følger smitteutviklingen nøye. Lokale og nasjonale innstramminger er varslet, og vi oppfordrer alle til å holde seg orientert om hva som gjelder.

Uttalelse fra Norsk musikkråd:

En statusoppdatering fra smitteverngruppen
Først og fremst, vi følger situasjonen knyttet til koronaviruset nøye. På pressekonferansen i dag kom det frem at regjeringen:

  • gir kommuner muligheten til å innføre koronasertifikat
  • vil tilby alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose – altså en «booster»-dose
  • vil stramme inn på reglene om hvem som må teste seg
  • innføre nye regler for uvaksinert helsepersonell

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet også at de nå jobber med å innføre mulighet for mer utstrakt krav om koronasertifikat på kulturarrangementer, restauranter m.m. Per i dag er det ikke anledning til å kreve gyldig koronasertifikat for å delta på musikkøvelser og fritidsaktiviteter. Les mer om dette her.

Norsk musikkråd har en smitteverngruppe, og denne eksisterer fortsatt. Gruppen vil ha jevnlig dialog fremover hvor det diskuteres hvordan koronasituasjonen påvirker lokale lag. Smitteverngruppen vil sende ut e-post med konkrete råd og anbefalinger til denne e-postlisten, samt på musikk.no, de gangene det er aktuelt.

Til syvende og sist er det fortsatt hvert enkelte lag som må vurdere gjennomføringen av musikkøvelser og andre fritidsaktiviteter. Det viktigste rådet er fortsatt at personer som føler seg syke må holde seg hjemme til de er friske.