Nyheter  Mandag 6. juli 2020

Ny krisepakke straks klar

Kort melding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om ny krisepakke og søknadsfrist.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert følgende på sin hjemmeside i dag 6. juli:

"Regjeringa har vedtatt ein ny krisepakke for frivilligheita. Vi kjem til å legge ut informasjon om ordninga, søknadsskjema og rettleiingar her på våre nettsider når regelverket er klart.

Søknadsfristen er 15. september 2020."

Ordningen var først signalisert skulle komme ca. 1. juli, men på forespørsel fikk vi melding om at krisepakken var forsinket ettersom forskriften ikke var helt ferdig utarbeid.

Lenke til sak på LottStift.no