Nyheter  Tirsdag 16. juni 2020

Ny oppdatering av smitteveilederen fra Norsk musikkråd - 15. juni 2020

Norsk musikkråd har kommet med nye endringer i smitteveilederen som gjelder hele frivillig musikkliv 15. juni 2020.

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har valgt å la vårt dokument Avklaringer for korps og drill fra 10. juni stå uendret, og henviser til hovedveilederen fra Norsk musikkråd når det gjelder de nye endringene.

De viktigste nye endringene i smitteveilederen til Norsk musikkråd er:

• Det er ikke lenger en begrensning på 50 utøvere som kan delta på en musikkøvelse, men for å legge til rette for enklere smittesporing en anbefaling om å dele inn i ensemblet på inntil 20 personer per gruppe.

• Faste deltakere på organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge samt de som står for dette kan gjøre unntak fra 1-metersregelen.

Smitteveileder fra Norsk musikkråd oppdatert 15. juni, rettlederen for korps og drill oppdatert 10. juni, tilleggsdokumentet for loppemarkeder, samt plakat til opphenging i A4 eller A3 oppdatert 10. juni, kan lastes ned her: