Nyheter  Torsdag 21. april 2022

Ny runde med Frifond restart - søknadsfrist 1. juni

Frifond restart gir støtte til korps og andre lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år. Målet er at midlene skal hjelpe lagene igang med ulike aktiviteter etter koronapandemien, og man kan søke om inntil 100 000, - kroner.

Norsk musikkråd har fått tilført nye midler til Frifond restart og har åpnet for nye søknader. Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å skape musikkaktiviteter sammen i år, og er ment som en ekstra støtte for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

Det kan søkes om støtte til prosjekter i alle musikklag, ensembler, frittstående grupper og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og Norsk musikkråd behandler søknadene fortløpende. Det kan søkes om inntil 100 000, - kroner og søknadsfrist 1. juni.

Aktiviteten må gjennomføres og være rapportert til Norsk musikkråd innen 15. desember 2022.

Søknadsskjema finner du her Retningslinjene og alt om ordningen finner du her