Nyheter  Torsdag 13. januar 2022

Ny søknadsrunde VÅR DAG - Frivillighetens år

17. januar åpnes søkeportalen til Frivillighet Norge for Korpsnetts medlemskorps som vil søke på midler til lokale markeringer av VÅR DAG 17. september. Søknadsfristen er 7. februar.

Medium Vi20er20med20p C3 A520feiringen20 Alt 2 980x150

Korpsnett Norge har valgt lørdag 17. september til VÅR DAG i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

Vi oppfordrer alle våre medlemskorps til å bli med på markeringen gjennom å lage egne lokale arrangementer over hele landet denne datoen. Korpsene kan søke på inntil 25 000, - kroner i støtte til formålet fra Frivillighet Norge.

Portalen hos Frivillighet Norge åpnes på nytt den 17. januar 2022 og holdes åpen til og med mandag 7. februar. Deretter vil alle nye søknader behandles og få svar innen midten av mars. Penger vil utbetales i slutten av mars.

Frivillighet Norge skriver på sine hjemmesider at arrangementer som skal gjennomføres fra april til og med september 2022, bør søke på runden i januar for å være sikret svar på søknaden før gjennomføring.

Frivillighet Norge presiserer at arrangementet må være rusfritt og enten være for, eller inkludere, barn og unge for å kvalifisere til støtte.

Det kom inn svært mange gode søknader da første runde ble gjennomført før jul, og totalt fikk 67 arrangementer fra Lindesnes til Honningsvåg tildelinger, på til sammen om lag 1,5 millioner kroner.

Den siste søknadsrunden gjennomføres i juni, men den gjelder først og fremst arrangementer som skal gjennomføres etter september.

Det skal til sammen deles ut 5 millioner kroner i løpet av de tre søkerundene. Midlene er gjort tilgjengelige fra Sparebankstiftelsen DNB.

Søkeportalen til Frivillighetens år -VÅR DAG finner du her Veiledningssiden for søknad finner du her