Nyheter  Fredag 21. august 2020

Ny tilskuddsordning for innleie av teknisk utstyr

Kulturrom har opprettet en prøveordning med tilskudd til innleie av nødvendig teknisk spesialutstyr for lyd og lys, med bemanning og teknisk tilbehør til konserter eller forestillinger. Søknadsfristen er den 1. i hver måned.

Dette tilskuddsområdet er en prøveordning for innleie av teknisk spesialutstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger.

Tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og teknisk tilbehør til konserter eller forestillinger. Tilskuddet er begrenset oppad til 50.000,- per kalenderår, og det kan søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr inntil 4 ganger per år. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling.

For å søke om tilskudd til innleie av teknisk innleie må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret
  • Ha en kontaktperson over 18 år
  • Kunne vise til en helårsaktivitet gjennom en aktivitetsplan hvor øvelser og forestillinger fremgår

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn. Søknadsfrist for innleie av teknisk spesialutstyr er 1. i hver måned.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.

Lenke til Kulturrom sin nettside om denne ordningen Lenke til Kulturrom sin oversikt over tilskuddsordninger