Nyheter  Fredag 16. september 2022

NY TILSKUDDSORDNING: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Nå kan korps som ønsker å inkludere flyktninger fra Ukraina søke på en ny støtteordning. Kanskje kan ditt korps bidra til å gi ukrainske flytninger en bedre hverdag?

Anastasia med flaggene Sommerbrass 22 foto Hassan Al Aazari Golden Productions

Til slutt i avslutningskonserten for Valdres Sommerbrass 2022 ble den ukrainske nasjonalsangen framført av et korps bestående av deltakere fra UNG Komponist, UNG Dirigent, Spillekurs 2 og 3. Og ukrainske Anastasia, som deltok på Korpskurset, hadde med seg det ukrainske og norske flagget inn på scenen. Over 20 ukrainske flyktninger deltok på sommerbrassens nybegynnerkurs.

«Kulturfellesskap med ukrainske flytninger» er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen.

Prosjektet har en støtteordning der organisasjoner og lag innen det frivillige musikk- og kulturliv kan søke om støtte til inkluderingsaktiviterer. Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk.

Midlene skal benyttes for å fremme aktivitet blant ukrainske flytninger bosatt i kommuner eller på mottak. Det gis støtte til både små og store tiltak. Søknadene behandles løpene og det er kort behandlingstid.

Les mer om støtteordningen her: Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger – Norsk musikkråd

Les om støtteordningen her Veileder for arrangører Her kan dere registrere dere eller se hvem som er med Ukrainske flyktninger lærte å spille i korps på Valdres Sommerbrass