Nyheter  Mandag 27. september 2021

Ny tilskuddsordning: Restartmidler til landets kulturrom

Ekstra midler skal fordeles til kulturrom over hele landet i en gjenåpningsfase. NB: første søknadsfrist allerede 4. oktober.

Formålet med disse midlene skal være å stimulere til investering i fysiske utbedringer av landets kulturrom og kompetansebygging som ruster kulturaktører for den kommende gjenåpningsfasen og «den nye normalen».Restartmidlene har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

  • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
  • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
  • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Tiltaket må knyttes til nye behov som en konsekvens av covid-19.

Første søknadsfrist 4. oktober – løpende søknadsbehandling

Langsiktig investering

Ordningen skal gi kulturlivet mulighet til å saste på utbedringer og kompetansebygging som styrker feltet inn i den påbegynte gjenåpningsfasen.

Søkerne definerer sitt behov

Restartmidlene lyses ut på en måte der aktørenes egne erfaringer gjennom pandemien vil forme hvordan midlene blir brukt. Det kan søkes om midler til å tilrettelegge rom for å bedre sikten til publikum, tiltak for rekruttering innen sceneteknisk bransje eller noe helt annet.Det er lagt opp til at søkerne i stor grad kan beskrive sitt behov, slik at midlene får størst mulig positiv effekt. Vi vet at kulturaktørene har travle dager og har derfor laget et søknadsskjema som skal være enkelt å fylle ut. Med rask saksbehandling og utbetaling av midlene, skal det være mulig å gjennomføre tiltakene på svært kort tid.

Ser fram til å fordele midlene

Kulturrom håper å få inn mange gode søknader til ordningen og at dette kan fylle et behov for langsiktig planlegging for feltet. Midler til å investere i lokaler og kompetanse vil være viktig for å få kulturlivet på beina igjen – og vi setter stor pris på at Kulturrom har fått ansvar for å forvalte disse ekstra midlene.

Igjennom pandemien har landets arrangører lært mye om hva som fungerer og funnet nye måter å gjøre ting på. Disse erfaringene har synliggjort noen nye behov som nå kan stimuleres gjennom den nye ordningen.

Kulturaktører over hele landet har omstilt seg og tilpasset seg gjennom pandemien. Og noen lokaler har vært helt stengt. Det har i alle tilfeller blitt gjort mange erfaringer – og med midler til å gjøre forbedringer håper vi at mange av disse erfaringene nå kan bli snudd til noe positivt.

Ytterligere info og søknadsskjema finner du her