Nyheter  Torsdag 20. august 2020

Ny milliard fra regjeringen - utvider tiltakspakken fram til nyttår

I forbindelse med sitt besøk i Lofoten i dag varslet kulturminister Abid Q. Raja at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten fram til nyttår.

Regjeringen foreslår samtidig å tilføre en ny milliard i tilskuddsmidler til ordningen. Den nåværende tiltakspakken utgår 31. august, men den videreføres altså nå fra 1. september og ut 2020 for å gi sektoren mer forutsigbare inntekter og bidra til flere aktiviteter i tiden framover. Innretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres i stor grad på samme måte som før. Det vil si at korpsene og andre lag og organisasjoner kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra konserter og andre tilbud ut året. Departementet er i dialog med idretten og frivilligheten om ordninger som kan stimulere til aktivitet også i 2021.

- Svært gledelig
- Dette er svært gledelig, sier styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Kulturministeren viser at han har tatt signalene fra organisasjonene, og de utfordringene våre medlemmer har på alvor. Så skal vi følge nøye med på hvordan innretningen blir framover, og om de kommer med endringer som svekker korpsenes muligheter for god drift i en utfordrende tid. Vi har jo en bekymring rundt økte smittevernskostnader i tiden som kommer. For eksempel ser vi at en del korps ikke får tilgang til de vanlige øvingslokalene på skolene, og må ut for å leie alternative lokaler andre steder. Samtidig kan det fort bli økte renholdskostnader, ettersom en del kommuner og utleiere krever at korpsene selv ordner dette for å få tilgang.

Se NRKs sak og nett-tv-innslag fra dagens pressekonferanse i Svolvær