Nyheter  Onsdag 7. oktober 2020

Økte rammer i kulturbudsjettet, men ikke i tilskuddene til det frivillige musikklivet

I dag ble forslaget til statsbudsjett lagt fram av regjeringen, og det var knyttet stor spenning til budsjettforslaget til kulturbudsjett fra kulturminister Abid Q. Raja (V). Her kan dere lese Norsk musikkråds oppsummering og første reaksjon på framlegget.

Korpsstevne Vang i Valdres foto Morten Stensby avisa Valdres

- Det er flere ting som er gledelig for kulturminister Abid Raja (V) i det foreslåtte kulturbudsjettet for 2021, skriver Norsk musikkråd på sine hjemmesider. - For den kulturelle grunnmuren, hvor det frivillige musikklivet er en viktig del, er ikke den kortsiktige og langsiktige korona-krisen over.

Norsk musikkråd er glade for at Kulturdepartementet har gitt tilleggsbevilgninger på nærmere 5,7 milliarder kroner til koronatiltak i 2020.
- Det har vært viktige midler for musikklivet. Vi savner likevel et større løft for det frivillige musikklivet, og ser ingen økning til lokale musikkaktiviteter.

Les hele saken her på nettsiden til Norsk musikkråd Kulturbudsjettet og Kulturdepartementets pressemeldinger kan lese her