Nyheter  Onsdag 6. mai 2020

Oslo-korpsene får øve i skolelokalene før 17. mai

Utdanningsetaten i Oslo har sendt ut en melding til skolene der de fastslår at korpsene kan få bruke skolelokalene til øving før 17. mai. Det er Oslo musikkråd som har fått bekreftet dette fra kommunen. Forutsetningen er at dette skjer innenfor smittevernforsvarlig drift.

Utleie til korps skal begrense seg til etter skoletid og AKS, og det skal begrense seg til større lokaler som gymsal, flerbrukshall og eventuelt allrom. Dette skal ivareta korpsenes behov knyttet til smittevern under øvelser og smittehensyn til elever og ansatte på skolen. Korpsøvelser må ikke gi skolene ekstra utfordringer knyttet til møblering, fysisk organisering og renhold. For å forebygge behov for ytterligere renhold på skolen, skal skolen gi tilgang til så få rom som mulig.

Les hele saken på nettsiden til Oslo musikkråd her