Nyheter  Lørdag 10. desember 2016

Påmelding Valdres Sommerbrass 2022 - Spillekurs 1,2 og 3

NB: påmeldingen er bindende.

Valdres Sommerbrass arrangeres i Vestre Slidre skole og kulturhus i Valdres i perioden 1. - 6. august 2022. Sommerbrassen består av tre parallelle spillekurs inndelt etter alder og nivå, samt et dirigentkurs og et kurs i komposisjon.

Med bakgrunn i den fortsatt usikre pandemisituasjonen tar vi følgende forbehold for avvikling av kurset:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ikke reis på kurs uten å være sikker på at du er frisk, slik at du ikke tar med deg Covid19-smitte inn på kurset. Vær ekstra aktsom dersom noen i din nærmeste omkrets har fått påvist Covid19 i dagene før kurset starter.

Jeg ønsker å delta på:

Vær oppmerksom på at Spillekurs 1 har kortere varighet enn de øvrige kursene.

*Det kan bli åpnet for deltakere eldre enn 19 år på Spillekurs 3 om ledig kapasitet.

Kornettister: Dersom det er kornettister som spiller ess-kornett vil vi gjerne vite det.

Horn: Dersom dere spiller valthorn i stedet for althorn så må dere skrive valthorn. Althorn er standard i brassband.

Tubaister: dere må huske på å skrive om dere spiller B- eller Ess-tuba.

Slagverkere: dere må huske å skrive om dere spiller melodiske slagverkinstrumenter (klokkespill, xylofon osv) og pauker

Jeg leser notene i:
T-skjortestørrelse

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpsets adresse om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse som følge av korona-situasjonen
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...