Nyheter  Tirsdag 31. august 2021

PANDEFRI-tilskuddsordning for korps i Viken

Frivilligheten i Viken fylke ønsker å feire gjenåpningen av samfunnet, og har gått sammen om å opprette en egen PANDEFRI-tilskuddsordning for arrangementer, markedsføring, utstyr eller hva enn man måtte trenge i forbindelse med gjenåpningen. Man kan søke om inntil 30 000,- kroner i støtte.

Pandefri bla

Fristen for å søke PANDEFRI-tilskudd er 12. september.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv, Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd eller Viken barne- og ungdomsråd.

Hva kan man søke støtte til?
Man kan søke støtte til arrangementer, markedsføring, utstyr eller hva enn man måtte trenge i forbindelse med gjenåpningen. Det oppfordres særlig til å innlede et samarbeid med skolen og på tvers av frivillige organisasjoner. Tiltak som kan videreføres inn i 2022 (Frivillighetens år) vil bli prioritert.

Hvor mye kan man søke om?
Man kan maksimalt søke om kroner 30 000.

Søk her: https://pandefri.no/sok-pandefri-stotte/(saksbehandles umiddelbart etter 12. september).

Les mer om PANDEFRI på nettsiden https://pandefri.no/

PANDEFRI er et samarbeid mellom Musikkrådene i Viken, Viken Teaterråd, Viken Barne- og Ungdomsråd, Viken Idrettskrets og Friluftsorganisasjonene i Viken – og andre gode samarbeidspartnere.

Flere oppdateringer kommer fortløpende på: www.musikk.no/buskerud