Nyheter  Fredag 18. desember 2020

Raja klar med 1,185 milliarder i ny stimuleringspakke for våren 2021

Kulturminister Abid Q. Raja la i dag fram den foreløpige rammen for den varslede stimuleringsordningen som kommer fra årsskiftet. Idretten og frivilligheten får 1,185 milliarder av en samlet pott på 2,25 milliarder.

Juletale Abid Raja Operaen 18 des 2020 Foto Wenche Nybo Kulturdepartementet 1

– Jeg ønsker aktivitet i trygge rammer innen kultur, idrett og frivillig sektor også i 2021. Etter at budsjettet ble vedtatt i går, kan jeg nå gå videre i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningene, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, da han la fram hovedtrekkene i de nye tiltakene i dag.

Nye ordninger
For første halvår 2021 har regjeringen fått gjennomslag for å løyve 1,185 milliarder kroner til stimuleringsordninger for idrett og frivillighet.

  • Det blir opprettet en særskilt tilskuddsordning for publikumsarrangement. Denne ordningen skal stimulere til gjennomføring av arrangement som det er stor interesse for i den norske befolkningen.
  • I tillegg blir det opprettet en bred stimuleringsordning for idrett og frivillighet, der mesteparten av midlene blir fordelt. Denne blir todelt: En del innebærer at organisasjoner som melder inn behov, kan få tildelinger ut fra driftskostnader i 2019. Resten blir fordelt gjennom en søknadsbasert ordning.

Regelverk for ordningene blir sendt ut på høring til organisasjonene i januar.

- Urolig spesielt år
Så langt er det utbetalt 1,3 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordninga for idrett og frivillighet. Vi er nå inne i den tredje etappen av ordningen, og fram til 15. januar 2021 kan organisasjoner søke kompensasjon for perioden 12. mars til 31. desember 2020.
– Dette har vært et utrolig spesielt år for hele det norske kulturlivet, fra frivillige via korps, kor, idrett og andre som faller inn under min sektor. Jeg følger opp tidligere lovnader om å ha så gode ordninger som mulig, og å fylle på der det trengs. Det vil jeg fortsette med også i 2021, avsluttet kultur- og likestillingsministeren.