Nyheter  Fredag 29. mai 2020

Raja med 850 nye millioner til frivillighet og idrett

I forbindelse med tiltakspakkens fase 3 lanserte kulturminister Abid Q. Raja flere nye ordninger for støtte på kulturområdet. For korpsene er den aller viktigste at det foreslås å øke rammen for krisetilskudd til idrett og frivillighet med 850 millioner kroner i perioden fram til 31. august.

Kulturminister Abid Q. Raja lytter til organisasjonene og øker rammen for tilskudd til idrett og frivillighet med 850 millioner i tillegg til 650 friske millioner til kultur (profesjonelle aktører). Samtidig utvides perioden for ordningene til å gjelde ut august. Og kulturministeren går langt i å love mer penger om kassa går tom. Samlet sum for kultur, idrett og frivillighet er nå oppe i tilsammen 3,1 milliarder for perioden mars - august. Vi kommer tilbake med flere detaljer utover dagen.