Nyheter  Torsdag 7. mai 2020

Raja tar grep for å redde korpsene

OSLO (NTB): Mange korps har måttet avlyse innbringende loppemarkeder og andre arrangementer på grunn av koronaepidemien. Nå kommer kulturministeren med en håndsrekning.

Ron musikklag 17 mai

Røn Musikklag foran det tradisjonelle kveldstoget i Røn 17. mai, Vestre Slidre i Valdres

Mange korps har måttet avlyse innbringende loppemarkeder og andre arrangementer på grunn av
koronaepidemien. Nå kommer kulturministeren med en håndsrekning.

– Korpsene vil med dette bli reddet, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB. – Vi har gjort klar fordelingen av spillemidlene. Korpsene får 38,5 millioner kroner i frie midler som de vil kunne disponere selv til instrumenter, uniformer eller andre ting, fremholder han.

Ordning utvides
Samtidig har regjeringen jobbet med kompensasjonsordningen som gjelder frivilligheten, inkludert korpsene.
Alle detaljene er foreløpig ikke klare, men Raja avslører nå at ordningen vil bli jekket opp på flere måter.

– Ordningen utvides i tid og vil bli gitt tilbakevirkende kraft. Den vil gjelde fra 12. mars til 15. juni, sier han. – Det andre er at vi kommer til å øke den økonomiske rammen med flere hundre millioner kroner.

Loppemarked
Korpsene har vært veldig urolige for at inntektskilder som loppemarkeder, 17. mai-arrangementer og basarer nå går tapt.
– Jeg skal sørge for at dette kommer til å komme med under kompensasjonsordningen, sier Raja.
Han viser til at de norske korpsene ikke bare er en helt sentral del av 17. mai-feiringen, men også en bærebjelke for musikkglede og gode opplevelser for både barn, ungdom og voksne. De bidrar i tillegg til å rekruttere profesjonelle musikere.

– Hørt på signaler
Det mest positive med pakken er at kulturministeren signaliserer at han har hørt på korpsbevegelsens innspill om behovet for mer hjelp, mener musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren.

– Korpsbevegelsen er påført store inntektstap denne våren, og mange sliter med å klare seg over sommeren, sier han til NTB. – Når vi nå får på plass løsninger som også omfatter inntektskilder som loppemarkeder, basarer og andre viktige inntektskilder for våre medlemmer, kan korpsene forhåpentligvis se noe lysere på situasjonen, konstaterer han.

Helleren anslår korpsenes inntektstap til 200 millioner kroner bare før sommerferien.

(©NTB)