Nyheter  Torsdag 30. april 2020

Raja utsetter retningslinjer for 17. mai til 7. mai

I forbindelse med dagens pressekornferanse om koronasituasjonen varslet kulturminister Abid Q. Raja at den informasjonen som ble varslet skulle komme 4. mai, er utsatt til 7. mai.

Det ble også varslet endringer i avstand fra 2 til 1 meter, men opprettholder grupper på fem. Fra 7. mai kan man starte opp med mindre arrangement med inntil 50 personer, dersom arrangementet har en ansvarlig arrangør med kontroll på hvem som er til stede. Vi kommer tilbake med hva disse endringene betyr for korpsenes aktiviteter når vi har fått mer informasjon om dette fra helsemyndighetene.

Ekstra gledelig at kulturministeren nevne korpsene spesielt på slutten av pressekonferansen. Det er helt tydelig at det arbeidet som korpsorganisasjonene har gjort sammen med Norsk musikkråd for å synliggjøre vår sektor, har fått statsråden til å ha oss lenger framme i bevisstheten. Blant annet nevnte statsråden at de arbeider med å tilpasse pakken knyttet til loppemarked, basar, vaffelsalg. Vi venter i spenning.