Nyheter  Onsdag 23. februar 2022

UNG Komponist: Rune og Anna tilbake til Valdres Sommerbrass

Vi har gleden av å ønske komposisjonslærerne Rune Rebne og Anna Berg velkommen tilbake til Valdres og UNG Komponistkurset på Valdres Sommerbrass i Vestre Slidre 1. - 6. august.

Rune og Anna nettsakbilde 1

Begge to var med på det aller første UNG Komponist-kurset som ble arrangert på Sommerbrassen i fjor.

Rune Rebne er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole - Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Han tok diplomeksamen i komposisjon ved Norges musikkhøgskole i 1997. Rune har laget både instrumental- og elektroakustisk musikk, ved siden av å arbeide med musikk for moderne dans og teater. Hans verker har vært fremført ved forskjellige festivaler i Norge og i utlandet. Han mottok Norsk Komponistforenings pris for Årets Verk 1995. Flere av verkene hans er spilt inn, deriblant i forbindelse med soloprosjektet til spillekursenes musikalske leder, Bente Illevold, Klangen fra de dype skoger (utgitt på LAWO i 2020).

Anna Berg er komponist og komposisjonslærer fra Kolbotn. Hun lager musikk for besetninger som sinfonietta, symfoniorkester, strykeorkester og blåseensembler. I tillegg lager hun kammermusikk for mindre besetninger og musikk for kor. Anna har en fireårig bacherlor i komposisjon fra Norges musikkhøgskole. Siden 2019 har hun jobbet som komposisjonslærer ved Toneheim folkehøgskole, samt holdt en rekke komposisjonskurs for barn og unge.

Om Valdres Sommerbrass

Valdres Sommerbrass 2022 arrangeres i lokalene til Vestre Slidre skule og Vestre Slidre kulturhus i Valdres i perioden 1. - 6. august. Fra og med 2022 er alle kursene på Sommerbrassen utvidet med en ekstra kursdag, slik at det korteste spillekurset varer i 4 dager, de øvrige varer i 6 dager. Det arrangeres fem ulike kurs, tre aldersdelte spillekurs, et dirigentkurs og et kurs i komposisjon i 2022.

UNG Komponist-kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF, og Norges musikkhøgskole. På kurset blir det undervist i musikkunnskap/teori, komposisjon, partiturlesing, utprøving av egne ideer med øvingsensemble, workshops og mesterklasser.

Kurset er også åpent for deltakere som ikke spiller i korps. Det er ikke krav om organisasjonstilknytning for å delta på Valdres Sommerbrass.

Praktiske opplysninger

Aldersgrense UNG Komponist-kurset 15 - 20* år
Tidsperiode: 1. - 6. august
Deltakeravgift: 5500, - Nkr
Sted: Vestre Slidre skule- og kulturhus

(* Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for eldre deltakere på komponistkurset)

Deltakeravgiftene inkluderer overnatting, undervisning og undervisningsmateriell samt alle måltider.

Det åpnes opp for overnatting fra søndag 31. juli til kursstart om morgenen mandag 1. juli. Dette er et tilbud til deltakere med lang reisevei. Informasjon om tilleggskostnad og andre praktiske forhold sendes påmeldte deltakere.

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav inntekt (lenke til søknadsskjema lenger nede på siden).

Påmeldingsfrist: 1. mai 2022 (bindende påmelding)

__________________________________________________________

Valdres Sommerbrass arrangeres med støtte fra:

  • Sparebankstiftelsen DNB / Dextra - Program for unge utøvere
  • Musikkens studieforbund
  • Innlandet fylkeskommune
  • Kulturskolene i Valdres

__________________________________________________________

UNG Komponist-kurset er en del av vårt UNG Komponist-program som er delt inn i flere satsingsområder med stipend, mentorordning og ulike kursprogram.

UNG Komponist-programmet for 2021 - 2023 gjennomføres i samarbeid med De Unges Orkesterforbund, Norges Musikkhøgskole, Norsk Komponistforening, Forsvarets Musikk og Nordic Wind Festival og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB / Dextra - program for unge utøvere

Påmelding til UNG Komponist-kurset finner du her Alt om Valdres Sommerbrass finner du her Søknad om redusert deltakeravgift finner du her Flyer for nedlastning