Nyheter  Tirsdag 21. september 2021

Samspillhelg 9 - 19 år på Åmot i Buskerud 16. - 17. oktober 2021

I samarbeid med Åmot Jente- og Guttekorps inviterer vi til nivå- og aldersdelt samspillhelg for skolekorpsmusikanter på Buskerud skole i Åmot tredje helg i oktober.

Vi har gleden av å invitere barn og ungdom til samspillkurs for skolekorpsmusikanter på Åmot i Modum (Buskerud) helgen 16. - 17. oktober. Kurset er delt inn i tre aldersnivåer, 9 - 11 år, 12 - 15 år og 16 - 19 år.

Vi har engasjert et knippe svært kompetente instruktører til kurset:

  • Bente Illevold - kursleder og grovmessing
  • Henriette Wie Flaig - treblås
  • Mari Hauglum Bermingrud - småmessing
  • Geir Johnsen - slagverk

Ved stor påmelding er det aktuelt å hente inn ytterligere instruktører.

Dere kan lese mer om de fire lenger nede på siden.

Påmeldingsfrist: Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette kurset

Sted: Buskerud skole, Nordbråtagata 6, 3340 Åmot

Datoer: Lørdag 16. og søndag 17. oktober 2021

Ankomst fra kl. 09.00 lørdag med oppstart kl. 09.30. Lørdagens program avsluttes 17.30. Søndag er oppstart kl. 09.00 og helgen avsluttes med hentekonsert kl. 15.00. Ferdig senest 15.45.

Kurset er åpent for alle treblåsere, messingblåsere og slagverkere i skolekorpsalder uavhengig av organisasjonstilknytning.

Pris: 750,- per deltaker som dekker instruksjon, kursmateriell samt mat og drikke underveis.

NB: Det tilbys ikke overnatting på dette kurset på grunn av den usikre koronasituasjonen.

Teknisk arrangør: Åmot Jente- og Guttekorps

Kurset arrangeres med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta.

Bente Illevold edited

Bente Illevold - kursleder og grovmessing

Bente Illevold kommer fra Rendalen i Østerdalen og er bosatt i Drammen. Hun er internasjonal eufoniumsolist for S.E. Shires Company, og har sin masterutdanning fra Norges musikkhøgskole. Til daglig arbeider Bente som frilansmusiker og pedagog på Østlandsområdet, og eufoniumlærer ved Norges musikkhøgskole. Hun er jevnlig å høre på internasjonale festivaler og workshops, og slapp sin første solo-CD på LAWO Classics i april 2020. Bente er for øvrig godt kjent for alle som har deltatt på Valdres Sommerbrass, der hun var musikalsk leder for spillekursene både i 2020 og nå i 2021.

Henriette Wie Flaig

Henriette Wie Flaig - treblås

Henriette Wie Flaig har sin utdanning fra Universitetet i Tromsø, Avdeling kunstfag, Norge og Musikkhøgskolen i Trossingen, Tyskland hvor hun avsluttet sin master i 1999. Hun har også en videreutdanning i Administrasjon og ledelse fra Norges Musikkhøgskole. Henriette har hele tiden jobbet både som pedagog, fløytist og dirigent ved forskjellige musikkskoler og orkester i Tyskland, Norge og i senere tid Asia. Hun er regelmessig engasjert som dirigent og konkurransedommer i tillegg til å undervise ved Bærum kulturskole og dirigere diverse korps. Henriette har vært fast medlem av fløytekvintetten ”5 på Tvers” siden høsten 2011 og kvintetten reiser mye rundt i inn og utland for å jobbe med barn og ungdom der fokus er på kammermusikk og spilleglede på tvers av alder.

Mari Hauglum Bermingrud edited

Mari Hauglum Bermingrud - småmessing

Mari Hauglum Bermingrud er oppvokst i Drammen, har musikkutdannelse fra Norges musikkhøgskole, Högskolan för scen och musik i Göteborg, og musikkonservatoriet i Tromsø. Hun brenner for god musikkundervisning på alle nivåer, og har et ekstra stort hjerte for de yngste musikantene. Hun driver blant annet en YouTube-kanal med øvingsvideoer for skolekorpsmusikanter, og har skrevet masteroppgave om notelesing for nybegynnere på messinginstrumenter. Mari har lang erfaring som skolekorpsdirigent og musikkpedagog. Hun er en av tre messinglærere i Norge som underviser i Suzuki-metoden, og integrerer elementer fra denne i korpsundervisningen. Når Mari ikke underviser, spiller hun trompet i Elvebyen messingkvartett.

Geir Johansen

Geir Johansen - slagverk

Geir Johansen er slagverker og slagverkslærer fra Lier. Han har en mastergrad i utøvende klassisk slagverk fra Norges Musikkhøgskole, og har også pedagogikkutdannelse fra Universitetet i Sørøst-Norge. Til daglig jobber han som slagverkslærer i Asker Kulturskole. Han spiller også fast i rockebandet Løvetann og i Drammen Storband, i tillegg til å være frilansmusiker og frilanspedagog. Geir har vikariert i de fleste av landets profesjonelle symfoniorkestre og militærkorps, men har de siste årene fokusert mest på trommesettspill.