Nyheter  Tirsdag 21. september 2021

Samspillhelg 9 - 19 år på Birkeland i Agder 30. - 31. oktober 2021

Sammen med Birkeland Musikkorps har vi gleden av å invitere til nivå- og aldersdelt samspillhelg for skolekorpsmusikanter på Birkeland i Agder siste helg i oktober.

Vi har gleden av å invitere barn og ungdom til samspillkurs for skolekorpsmusikanter på Birkeland i Agder helgen 30. - 31. oktober. Kurset er delt inn i tre aldersnivåer:

  1. 9 - 11 år
  2. 12 - 15 år
  3. 16 - 19 år

Instruktører er: Bente Illevold - kursleder og grovmessing, Mari Bermingrud - småmessing, Antonio Galindo Agundez - treblås og Kristoffer Almås - slagverk.

Påmeldingsfrist 20. oktober (påmeldingen er bindende)

Sted: Birkeland skole, Valtjønnvegen 41, 4760 Birkeland

Dato: Lørdag 30. - søndag 31. oktober 2021

Ankomst fra kl. 09.00 lørdag med oppstart kl. 09.30. Sosiale aktiviteter for deltakerne på kvelden. Overnatting på skolen fra lørdag til søndag. Helgen avsluttes med hentekonsert søndag kl. 15.00. Ferdig senest 15.45.

Kurset er åpent for alle treblåsere, messingblåsere og slagverkere i skolekorpsalder uavhengig av organisasjonstilknytning.

Pris: 1250,- per deltaker

Kursavgift dekker instruksjon, kursmateriell, mat og drikke samt overnatting på skole (ta med liggeunderlag og sovepose).

Teknisk arrangør: Birkeland Musikkorps

Kurset arrangeres med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta.

Merk: Korps som ønsker å sende inn felles påmelding for flere deltakere kan få tilsendt skjema for det ved å sende en epost til korpsnett (a) korpsnett . no.

Påmelding Samspillhelg 9 - 19 år Birkeland 30. - 31. oktober

På grunn av den fortsatt noe usikre situasjonen rundt korona-pandemien ber vi dere være oppmerksomme på følgende:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ingen må reise til kurset uten å være 100% friske - dette er svært viktig. Dersom en blir syk under oppholdet må vedkommende isoleres på eget rom, og bli hentet hjem så fort som praktisk mulig.

* Ingen må reise til kurset om noen i samme husstand, eller noen man har hatt nær kontakt med, har fått påvist korona-smitte i løpet av de siste 10 dagene før kurset starter.

Jeg melder meg på i følgende aldersgruppe:

Ved få påmeldte i en aldersgruppe kan det bli aktuelt å slå sammen grupper eller omfordele aldersmessig.

01.01.2001

Jeg leser notene i G-nøkkel / F-nøkkel (kryss av)

Vennligst oppgi om musikanten har allergier det er nødvendig å ta hensyn til. Gjelder både mat- og andre allergier.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele samspillhelgen. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Hvem skal fakturaen for deltakeravgift sendes til (kryss av):

Her skriver dere inn hvilken epostadresse som skal brukes for utsendelse av faktura.

Samtykkeerklæring foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen. Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde. Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Forbehold og kriterier vedrørende gjennomføring og deltakelse på kurset
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke. Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...