Nyheter  Tirsdag 29. september 2020

Spillekurs for korpsmusikanter 9 til 19 år - Birkeland 14. og 15. november

Velkommen til Samspillhelg for korpsmusikanter fra 9 til og med 19 år på Birkeland øst i Agder helgen 14. - 15. november. Kurset er delt i tre nivå, med nivå 1 fra 9 - 11 år, nivå 2 fra 12 - 15 år og nivå 3 fra 16 - 19 år.

SamspillhelgBorhaug9

Praktisk info:

Tid: lørdag 14. og søndag 15. november 2020

Sted: Valstrand skole i Birkeland, Birkenes kommune øst i Agder

Det er tre aldersnivåer på kurset: 9 - 11 år, 12 - 15 år, 16 - 19 år (vennligst oppgi aldersnivå ved påmelding)

Deltakeravgift: 750,- som inkluderer instruksjon, kursmateriell og noter.

NB: Av smittevernhensyn vil det ikke bli gitt tilbud om overnatting, og den enkelte deltaker må selv medbringe matpakke og egen drikke.

Påmeldingsfrist: 1. november (påmeldingen er bindende)

Kurset utlyses med forbehold om myndighetenes tillatelse til gjennomføring i forbindelse med korona-situasjonen. Det kan også bli nødvendig med begrensinger i antall deltakere eller andre forhold som følge av dette.

Kurset er åpent for alle, men dersom antall deltakere må begrenses vil Korpsnett Norges medlemmer ha fortrinnsrett. For øvrig gjelder "først til mølla" ved fulltegnet kurs.

Påmelding samspillhelg 9 - 19 år - Birkeland 14. - 15. november 2020

På grunn av den usikre situasjonen rundt korona-pandemien ber vi dere være oppmerksomme på følgende:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ingen må reise til kurset uten å være 100% friske - dette er svært viktig. Dersom en blir syk under oppholdet må vedkommende isoleres på eget rom, og bli hentet hjem så fort som praktisk mulig.

* Ingen må reise til kurset om noen i samme husstand, eller noen man har hatt nær kontakt med, har fått påvist korona-smitte i løpet av de siste 14 dagene før kurset starter.

Jeg melder meg på i følgende aldersgruppe:

Ved få påmeldte i en aldersgruppe kan det bli aktuelt å slå sammen grupper eller omfordele aldersmessig.

01.01.2001

Jeg leser notene i G-nøkkel / F-nøkkel (kryss av)

Vennligst oppgi om musikanten har allergier det er nødvendig å ta hensyn til. Gjelder både mat- og andre allergier.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele samspillhelgen. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Samtykkeerklæring foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen. Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde. Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Forbehold og kriterier vedrørende gjennomføring og deltakelse på kurset
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke. Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...