Nyheter  Tirsdag 29. september 2020

Spillekurs for korpsmusikanter 9 til 19 år - Birkeland 14. og 15. november

Velkommen til Samspillhelg for korpsmusikanter fra 9 til og med 19 år på Birkeland øst i Agder helgen 14. - 15. november. Kurset er delt i tre nivå, med nivå 1 fra 9 - 11 år, nivå 2 fra 12 - 15 år og nivå 3 fra 16 - 19 år.

SamspillhelgBorhaug9

Praktisk info:

Tid: lørdag 14. og søndag 15. november 2020

Sted: Valstrand skole i Birkeland, Birkenes kommune øst i Agder

Det er tre aldersnivåer på kurset: 9 - 11 år, 12 - 15 år, 16 - 19 år (vennligst oppgi aldersnivå ved påmelding)

Deltakeravgift: 750,- som inkluderer instruksjon, kursmateriell og noter.

NB: Av smittevernhensyn vil det ikke bli gitt tilbud om overnatting, og den enkelte deltaker må selv medbringe matpakke og egen drikke.

Åpent for påmeldinger fram til 10. november (påmeldingen er bindende)

Kurset utlyses med forbehold om myndighetenes tillatelse til gjennomføring i forbindelse med korona-situasjonen. Det kan også bli nødvendig med begrensinger i antall deltakere eller andre forhold som følge av dette.

Kurset er åpent for alle, men dersom antall deltakere må begrenses vil Korpsnett Norges medlemmer ha fortrinnsrett. For øvrig gjelder "først til mølla" ved fulltegnet kurs.