Nyheter  Mandag 15. juni 2020

Samspillkurs for korpsmusikanter 9 til 19 år - Borhaug 10. og 11. oktober

Velkommen til en ny spennende kurspakke for korpsmusikanter fra 9 til og med 19 år. Kurset er delt i tre nivå, med nivå 1 fra 9 - 11 år, nivå 2 fra 12 - 15 år og nivå 3 fra 16 - 19 år. Det første kurset som lanseres i denne serien arrangeres på Borhaug vest i Agder helgen 10. - 11. oktober.

SamspillhelgBorhaug9

Praktisk info:

Tid: lørdag 10. og søndag 11. oktober 2020

Sted: Borhaug vest i Agder

Det er tre aldersnivåer på kurset: 9 - 11 år, 12 - 15 år, 16 - 19 år (vennligst oppgi aldersnivå ved påmelding)

Deltakeravgift: 1225,- som inkluderer kursmateriell, noter, kost og losji

NB: Av smittevernhensyn må eventuelt behov for overnatting avtales separat. Ta kontakt på epost til korpsnett@korpsnett.no.

Påmeldingsfrist: 1. oktober (påmeldingen er bindende)

Kurset utlyses med forbehold om myndighetenes tillatelse til gjennomføring i forbindelse med korona-situasjonen. Det kan også bli nødvendig med begrensinger i antall deltakere eller andre forhold som følge av dette.

Kurset er åpent for alle, men dersom antall deltakere må begrenses vil Korpsnett Norges medlemmer ha fortrinnsrett. For øvrig gjelder "først til mølla" ved fulltegnet kurs.