Nyheter  Torsdag 19. september 2019

Samspillhelg for unge korpsmusikanter - Birkeland i Aust-Agder

Velkommen til Birkeland og samspillhelg for de aller yngste korpsmusikantene. De i alderen rundt 9 - 11 år. Kurshelgen er lagt til lokalene til Birkeland Frikirke 9. - 10. november. Helgen er spesielt tilrettelagt for aldersgruppen. Det blir samspill i felleskorps og grupper, og musikantene får til og med prøve seg som dirigenter. Kurshelg betyr både sosiale aktiviteter og mye moro, man blir kjent med andre som har samme hobby som en selv og får nye venner på tvers av korpsene man kommer fra.

Vi har registrert at det kan være utfordrende å få de yngste musikantene til å reise på ukelange sommerkurs langt hjemmefra. Derfor ønsker Korpsnett Norge å tilby mer kortvarige og kortreiste kurs for de yngste. Det legges derfor opp til kun en overnatting. Kurset i Agder er det andre av flere rundt om i landet, og finner altså sted fra lørdag 9. til søndag 10. november. I og med musikantenes unge alder er det ekstra viktig for oss at det skal være trygge omgivelser for dem. Derfor er Birkeland Musikkorps engasjert som vertskorps. De vil ha ledere til stede både dag og natt for å sørge for at musikantene har det bra.

Vi har engasjert et knippe dyktige instruktører til kurset. De har solid erfaring erfaring med å undervise de yngste musikantene, og er en entusiastisk gjeng som bare venter på å komme igang.

Bente Illevold er musikalsk leder alle disse kursene, dirigent for felleskorps og instruktør for grovmessing, Charlotte Richardsen er instruktør for småmessing, Henriette Wie Flaig er instruktør for treblås og Tore Ljøkelsøy er instruktør for slagverk.

NB: Det er åpnet opp for at korps som ikke er medlemmer i Korpsnett Norge kan sende deltakere på kurset.

Påmeldingsfrist: 1. november 2019

Påmeldingen er bindende.

Sted: Birkeland Frikirke, Birkeland i Aust-Agder

Datoer: Lørdag 9. og søndag 10. november 2019

Ankomst fra kl. 09.00 lørdag med oppstart kl. 09.45. Hentekonsert kl. 15.00 søndag.

Pris: 1500,- per deltaker som dekker instruksjon, kursmateriell samt kost og losji.

Lenke til påmelding finner dere nederst på siden


Kurset arrangeres med støtte fra LNU Aktivitetsstøtta

Litt mer om instruktørene

Bente Illevold (1983) er kursets musikalske leder. Hun kommer fra Rendalen i Østerdalen, og spiller eufonium. Hun har masterutdanning fra Norges musikkhøgskole, der hun har fordypet seg i norsk utøverpraksis på eufonium. Illevold har spilt med de fleste av landets profesjonelle militærkorps, KORK og ved Den Norske Opera. Hun har de siste årene arbeidet med nye verk for eufonium, og har samarbeidet med flere komponister og urframført flere verker. Bente har også spilt inn en egen solo-CD som gis ut i 2020. Bente har 15 års fartstid som skolekorps dirigent og instruktør, og brenner for å utvikle musikanter på alle nivå. Hun utgjør en del av teamet som bygger opp Plattform12 – en digital ressursbank for instrumentalpedagoger med metoder, læringsmål og repertoarlister for alle nivåer. Bente skriver også mange arrangementer og lager læremateriale for de yngste musikantene. I 2018 ledet hun Arnestad skolekorps til seier i 3. divisjon i NM for skolekorps.

Charlotte Richardsen (1982) spiller trompet og er fra Kråkerøy i Fredrikstad. Der hun startet i Kråkerøy skolekorps, før veien gikk videre til voksenkorps, musikklinje på videregående og musikk på folkehøgskole. Videre har hun utdannelse fra Griegakademiet, Högskolan för scen och musik i Göteborg og Barratt Due musikkinstitutt. Charlotte jobber som frilans musiker, både som pedagog og trompetist i ulike orkestre, -korps og kammermusikkensembler. Hun har spilt ved orkestre som Göteborgs Operan, Det norske blåseensemble, Göteborgs Symfoniker, Wermlandsoperan, Göteborg windorchestra, Helsingborg Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester m.fl. Charlotte er også fast trompetist i Brio Trio, en messingtrio som spiller ulike konserter både for barn og voksne. Charlotte dirigerer skolekorps på Hønefoss, og er mye brukt som instruktør ved korps-seminarer både for barn og voksne. Underviser trompet/kornett ved Ringerike kulturskole og Nedre Eiker kulturskole. På Ringerike er Charlotte en av lærerne som underviser klassekorps, der man blir et korps i musikktimene i 3.klasse.

Henriette Wie Flaig (1973) har sin utdanning fra Universitetet i Tromsø, Avdeling kunstfag, Norge og Musikkhøgskolen i Trossingen, Tyskland hvor hun avsluttet sin master i 1999. Hun har også en videreutdanning i Administrasjon og ledelse fra Norges Musikkhøgskole. Henriette har hele tiden jobbet både som pedagog, fløytist og dirigent ved forskjellige musikkskoler og orkester i Tyskland, Norge og i senere tid Asia. Hun er regelmessig engasjert som dirigent og konkurransedommer i tillegg til å undervise ved Bærum kulturskole og dirigere diverse korps. Henriette har vært fast medlem av fløytekvintetten ”5 på Tvers” siden høsten 2011 og kvintetten reiser mye rundt i inn og utland for å jobbe med barn og ungdom der fokus er på kammermusikk og spilleglede på tvers av alder.

Tore Ljøkelsøy (1988) er en aktiv musiker og musikkpedagog som spiller i mange band og har undervist i musikk siden han var 13! Tore er utdannet jazzslagverker, med improvisasjon og komposisjon ved Griegakademiet og har sin masterutdanning fra Norges Musikkhøgkole.

Påmelding til samspillhelg for unge korpsmusikanter (9-11 år) Birkeland i Aust-Agder

Her kan du melde på deltakere til kurset på Birkeland 9. - 10. november. Påmeldingen er bindende

Jeg ønsker å delta på:

Kornettister: Dersom det er kornettister som spiller ess-kornett vil vi gjerne vite det.

Horn: Dersom dere spiller valthorn i stedet for althorn så må dere skrive valthorn. Althorn er standard i brassband.

Tubaister: dere må huske på å skrive om dere spiller B- eller Ess-tuba.

Slagverkere: dere må huske å skrive om dere spiller melodiske slagverkinstrumenter (klokkespill, xylofon osv) og pauker

Jeg leser notene i:

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpsets adresse om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...

Korps 5