Nyheter  Onsdag 1. juli 2020

Smågardistene søker juniorkorps-dirigent

Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps søker ny dirigent til juniorkorpset, og skriver følgende i stillingsutlysningen:

2015 Smagardistlogo med Stil

"Vi ønsker deg som har glede og begeistring for å jobbe med ferske korpsmusikanter. Du som kan gjøre øvingene morsomme og skape musikkglede og mestring. Vi søker deg som har gode ideer og musikalske påfunn, og brenner for at barna finner veien inn i musikken.

Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps er et av landets eldste skolekorps stiftet i 1915. Skolekorpset har rike tradisjoner, både hva gjelder musikk og marsjering. Smågardistene har nær tilknytning til H.M.Kongens Garde, og med Garden som ledestjerne har både juniorer og hovedkorps formasjonsmarsjering og “trommestunt” på sitt repertoar. Korpset har god rekruttering og teller i dag ca. 70 medlemmer, fordelt på juniorkorpset (30 musikanter fra 4. og 5.trinn) og hovedkorpset (40 musikanter fra 6. trinn til de går ut av videregående skole). I tillegg har vi klassekorps for alle på 3. trinn, som en del av den ordinære undervisningen på Stabekk skole. Korpset er, og skal være, synlig i og utenfor lokalmiljøet og får stadig invitasjoner om deltagelse på ulike arenaer. Alle musikantene får enkeltundervisning på sitt instrument, og korpset samarbeider godt med Kulturskolen i Bærum og administrasjonen på Stabekk skole."

Hele utlysningsteksten kan lastes ned her: