Nyheter  Onsdag 30. juni 2021

Smågardistene – Stabekk skoles musikkorps søker treblåsinstruktør

Fra august 2021 har korpset ledig stilling for en motivert og inspirerende instruktør til enkeltundervisning av elever på klarinett.

Undervisningen har foregått siste skoleår på tirsdager mellom 14:00 og 18:30 på Stabekk skole. Da med 9 elever. Tidsperiode og timeantall kan variere med antall elever.

Stabekk skole ligger på Bekkestua i Bærum svært sentralt i nærheten av T-bane, trikk og buss.

Ønskede kvalifikasjoner: Relevant musikkfaglig kompetanse. Gjerne student.

Søknad med CV sendes på e-post til smagardistene@gmail.com så snart som mulig, men senest 1. august 2021.

For spørsmål, ta kontakt med undervisningsansvarlig Sissel Reikerås på 473 27 236 eller sissel.reikeras@gmail.com eller styreleder i korpset Åse Nossum på 917 46 254 eller asenossum@gmail.com.

Smågardistene har 75 medlemmer i alderen 8 til 18 år, fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Dirigent for hovedkorpset er Ingunn Hammerseth, mens juniorer og aspiranter ledes av Mona Kristine Østenstad. Se www.smågardistene.no og Smågardistene på Facebook for mer informasjon om korpset.