Nyheter  Torsdag 20. august 2020

Smittevern: oppdatert avklaringsdokument for korps og drill 19. august

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har oppdatert avklaringsdokumentet for gjennomføring av øvelser for korps og drill. De nye anbefalingene gjelder fra og med 19. august og inntil videre. Oppdateringen er spesielt knyttet til smittesporing, samt presisering av hvordan gruppestørrelser og inndeling skal forstås.

Det har vært en del spørsmål når det gjelder forståelsen av dette med antall deltakere og gruppeinndeling osv. Dette har vi nå forsøkt å tydeliggjøre i dokumentet. Samtidig har det kommet presiseringer når det gjelder hva som er nødvendig å gjøre av tiltak med tanke på smittesporing.

Her finner du anbefalinger for smittevern i forbindelse med gjennomføring av loppemarkeder

Her finner du lenke til smitteveileder for konserter og arrangementer fra Norske konsertarrangører:

Smitteveileder for konserter og arrangementer