Nyheter  Torsdag 13. januar 2022

Søknadsskjema redusert deltakeravgift Lyngdalskursene 2022

NB: Denne ordningen gjelder for deltakere opp til og med 19 år.

Denne ordningen gjelder for banr og ungdom til og med 19 år.

Hvem søker på vegne av deltakeren:

NB: Mulighet for redusert avgift gjelder kun deltakerens egenandel. Dersom korpset dekker deler av deltakeravgiften reduseres ikke korpsets andel gjennom denne ordningen.

Det søkes støtte fordi:
Har korpset en ordning med redusert deltakeravgift på sommerkurs fra før, og i tilfelle hvor mye dekker korpset?