Nyheter  Fredag 4. februar 2022

Søknadsskjema til KUR - Korpsnetts Ungdomsråd

Dersom du er under 18 år må du ha tillatelse fra foreldre/foresatte til å delta. Dersom du er over 18 år kan også annen nært pårørende oppgis.

Vi må kunne nå foreldre/foresatte for dere under 18 år, eller nærstående for dere over 18 år (det kan selvsagt være foreldre det også) på dette nummeret dersom noe uforutsett skulle oppstå på kurs/samlinger.

Samtykke til fotografering/video. Kryss av for å godkjenne: