Nyheter  Torsdag 13. januar 2022

Lyngdalskursene 2022 - nytt sommerkurstilbud på Sørlandet

Vi har gleden av å invitere til vårt splitter nye sommerkurstilbud for skolekorpsmusikanter og instruktører lengst sør i landet. Stedet er Kvåstunet i Lyngdal, og tidspunktet er 8. - 12. august.

Kvastunet ill 3

Spillekursene

Kurs-uken består av to parallelle spillekurs for skolekorpsmusikanter, inndelt etter hvor lenge man har spilt.
Spillekurs 1 er for dere som har spilt i minimum 1 år i korpset.
Spillekurs 2 er mest for dere som har spilt i minimum 4 år i korpset. Øvre aldersgrense på spillekursene er 19 år.

Kurset består av korpssamspill, kammergrupper, instrumentgruppetimer, musikklære, ulike valgfag og workshops. I tillegg blir det selvsagt også lærerkonsert, huskonserter og avslutningskonsert.

Instruktørkurset

I tillegg til spillekursene tilbyr vi et eget instruktørkurs sammen uke.
Instruktørkurset er beregnet for eldre ungdom og voksne, og dere må være fylt 15 år for å delta. Kurset er for dere som ønsker å lære mer om undervise enkeltelever, grupper og korpssamspill. Instruktørkurset inneholder også noe dirigering.

Våre kursledere, instruktører og stab

Musikalsk leder Bente Illevold tar med seg et stjernelag av gode instruktører til Lyngdal. Og administrativ leder Jan Erik Helleren har med seg dyktige unge fritidsledere fra Korpsnetts Ungdomsråd, og en ytterst våken nattevakt.

Kvastunet ill 4

Praktisk info

Tidsrom: 8. - 12. august
Sted: Kvåstundet, Kvåstunet 1, 4588 Kvås

Spillekurs 1
For musikanter som har spilt minst et år i korpset. Deltakeravgift kr. 4500, -.

Spillekurs 2
For musikanter som har spilt minst fire år i korpset. Deltakeravgift kr. 4500, -.

Hvem kan delta på spillekurs
Alle som spiller et korpsinstrument (treblås, messing, slagverk), er innenfor aldersgruppen (opp til og med 19 år), har spilt i korps lenge nok (minimum 1 år), og som har lyst til å reise på sommerkurs.

PS: Man trenger ikke være medlem i et korps tilknyttet Korpsnett Norge for å delta, og det er lik pris for alle uansett organisasjonstilknytning.

Instruktørkurset
For eldre ungdom (minimum 15 år) og voksne som ønsker å lære mer om å undervise og dirigere. Deltakeravgift kr. 5000,-.

Undervisningsmateriell, kost og losji
Undervisningsmateriell, kost og losji er inkludert i prisen for alle kursene.

Påmeldingsfrist alle kurs: 1. mai (påmeldingen er bindende).

Kursene arrangeres med støtte fra Agder fylkeskommune, Agder musikkråd, Sparebankstiftelsen DNB og Musikkens studieforbund.

Påmeldingsskjema Lyngdalskursene 2022 Søknadsskjema redusert deltakeravgift Lyngdalskursene 2022