Nyheter  Mandag 28. mars 2022

Sparebankstiftelsen DnB med 3,8 millioner kroner til vår nasjonale klassekorpssatsing

- Vi er utrolig glade for tildelingen, og takker så mye for tilliten vi er vist, sier styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å styrke rekrutteringen til skolekorpsene etter pandemien.

Klassekorpsfestival Honefoss 2018

Nå blir det nye klassekorpsfestivaler i årene som kommer. Dette bildet er fra klassekorpsfestivalen på Hønefoss i 2018, der klassekorps fra 12 skoler spilte fellesnummer sammen med H.M. Kongens Gardes musikkorps.

Klassekorps, Klasseorkester, SFO-korps, Blås i skolen. Kjært barn har mange navn. Nå har Sparebankstiftelsen DNB tildelt Korpsnett Norge 3 770 000, - kroner til nytt nasjonalt klassekorpsprosjekt. Totalrammen for den nye klassekorpssatsingen vil være på drøyt fire millioner kroner i perioden 2022 - 2024.

Instrumentutlån gir fleksibilitet

Midlene skal i hovedsak gå til innkjøp av utlånsinstrumenter som korpsene kan låne for å kunne komme i gang med klassekorpsprosjekter lokalt.
- Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DnB vil bidra til at vi nå kan kjøpe inn flere instrumenter som kan lånes ut til korps som ikke har tilstrekkelig med instrumenter selv. Det har vist seg å være den største bøygen for mange når det gjelder å få til klassekorpsopplegg, for instrumenter er kostbare investeringer. De nye instrumentene vil gjøre det mulig for oss å utvide utlånsordningen som ble etablert i 2015. Et stort flertall av de cirka 450 instrumentene som ble kjøpt inn den gang, etter en nasjonal gave på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB, er fortsatt i aktiv bruk i ulike klassekorpsopplegg over hele landet. Ordningen har gitt en rekke skolekorps muligheten for å starte opp med slike prosjekter sammen med sine lokale grunnskoler og kulturskoler, forteller Skaarer. - Nå får vi anledning til å hjelpe enda flere, og det er vi selvsagt svært glade for. Etter pandemi-årene vi nå har vært igjennom, opplever vi at flere skolekorps enn før tar kontakt for å få hjelp med rekrutteringsarbeidet. Da er det ekstra hyggelig at vi nå får muligheten til å gjøre en forskjell for dem.

Morten Skaarer styrelder Korpsnett Norge foto Fartein Rudjord

Morten Skaarer, Styreleder Korpsnett Norge. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB.

Skaarer sier utlånsordningen gjør det mulig å unngå at instrumenter havner på lager rundt om dersom det for eksempel er endringer i klassestørrelsene på de skolene som deltar.- Det har vist seg å være en veldig fleksibel løsning. Enkelte steder går årskullene nedover, andre steder går de oppover. Da kan vi omfordele fra et sted til et annet. Vi har også sett at skolenedleggelser og -sammenslåinger gir andre behov enn tidligere. Da er det også en veldig god løsning å kunne omfordele, evt. starte opp nye steder i stedet for at instrumentene ender opp som ubrukte støvsamlere på et lager.

Kurs og veiledning

I tillegg til instrumentinnkjøp avsettes det også midler til kurs for lærere og ledere, både i korps, grunnskoler og kulturskoler.- Kurs og veiledning for de som skal drive prosjektene, både lærerne og lederne, har vist seg å være avgjørende for både gjennomføring og resultat, sier musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren, som ser fram til å ta fatt på oppgaven sammen med resten av organisasjonen. - Det vi har sett er at der korps, grunnskoler og kulturskoler går sammen om langsiktig satsing på bruk av korpsinstrumenter i musikktimene i grunnskolen, kan det stabilisere og styrke rekrutteringen til skolekorpsene. Vi har flere eksempler på at nedlagte eller nesten nedlagte korps har kommet seg på beina igjen, og det er også etablert helt nye skolekorps en del steder. Så er ikke en slik satsing en garanti for suksess. Det er ikke sånn at om bare man får utlånsinstrumenter til klassekorpsprosjekt så går alt helt av seg selv. Det må gjøres et stykke arbeid for å skape resultater, og det er noe av det vi nå vil kunne hjelpe korpsene med å få til.

Klassekorpsfestivaler

Et viktig element i klassekorpssatsingen er å skape arenaer for opplevelser for elevene som deltar. I forrige runde ble det gjennomført flere klassekorpsfestivaler i Korpsnett Norges regi.- I forbindelse med Musikkorpsenes år i 2018 deltok for eksempel rundt 800 skoleelever på festivaler i Hammerfest, på Hønefoss og i Ulefoss, forteller Helleren. - På Hønefoss samlet vi elever fra 12 skoler i fire fylker til festival med oppmarsj, fellesnummer, medaljer og alt som ellers hører med. Der var også H.M. Kongens Gardes musikkorps med. Og med 2000 tilskuere inne på stadion for å overvære det hele, ble det en uforglemmelig dag for alle. Med denne tildelingen vil det være store muligheter for flere slike festivaler de kommende årene. Det foreligger allerede planer om ny festival i Ulefoss i juni, der også Marinemusikken deltar.

Inkluderende rekruttering

Inkludering er et stort satsingsområde for Korpsnett Norge, og det har vist seg at klassekorps er svært egnet som verktøy for å bryte barrierer og få med barn i korpsene som ellers ikke ville blitt med. - I en rapport fra konsulentselskapet Rambøl til Kulturdepartementet ble klassekorpssamarbeid mellomskole og skolekorps blitt trukket fram som et særlig egnet tiltak for å nå barn fra familier med varig lav inntekt. Det samme kan sies om å nå barn i familier som ikke har forkunnskap om korps fra før. Derfor er også klassekorps et integrert element i vårt inkluderingsarbeid.

Tilgjengelig for alle

Det vil være mulig for alle skole- og generasjonskorps i landet å søke om å få bli med i det nye klassekorpsprosjektet uavhengig av organisasjonstilknytning. - Det er et viktig prinsipp for oss i Korpsnett Norge at vi ikke skiller på medlemmer og ikkemedlemmer i forhold til konkurranser, sommerskoler, andre kurs og opplæringstiltak. Det samme gjelder selvsagt også her. Vi skal være til for hele korpsbevegelsen, sier styreleder Morten Skaarer.

Musikksjef Jan Erik Helleren sier arbeidet med å få alt på plass allerede er i full gang.- Nå skal vi sette oss ned og se nærmere på hva som er mulig å få til allerede nå i 2022. Søknadsrunder, kurstilbud osv. vil vi komme tilbake til så snart som råd. Alt vil bli publisert her på våre nettsider og sosiale medier utover våren og høsten, avslutter han.

Her kan du lese mer om klassekorps Her finner du en rekke verktøy til bruk i rekrutterings- og inkluderingsarbeidet Her finner du nettsiden til Sparebankstiftelsen DnB Her kan du se filmen til Sparebankstiftelsen DnB om tildelingen