Nyheter  Mandag 16. desember 2019

Sparebankstiftelsen DNB med støtte til opplæringsvideoer i marsjering

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 72.400, - kroner til Korpsnett Norge i støtte til opplæringsvideoer i marsjering.
Målet er å gi dirigenter og andre som underviser barn og unge i marsjering, økt kompetanse gjennom lett tilgjengelige opplæringsvideoer.

Korpsnett Norge ønsker å produsere 10 - 12 opplæringsvideoer om marsjering, med en varighet på fra 2 til 5 minutter, og søkte derfor Sparebankstiftelsen DNB om tilskudd til produksjon av opplæringsfilmer. Videoene skal ta for seg de grunnleggende kommandoene og teknikkene som en dirigent, korpsleder eller klassekorpslærer trenger for å gi barn og unge opplæring i marsjering, både gatemarsj og formasjonsmarsj.

Behov for opplæring

- Dette er støtte vi er veldig glade for å få. Vi har fått en rekke signaler fra spesielt dirigenter om at det er behov for tilgang på tips og veiledning på dette området. Ettersom Norge er et langstrakt land, og det ikke er like lett å hente inn en kompetent instruktør over alt, fant vi ut at en god løsning på dette kunne være å lage veiledningsfilmer, forteller musikkonsulent i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. - Jubafilm AS, som har lang erfaring med produksjon av slikt materiale, er engasjert for opptak og redigering, og det blir hentet inn kompetente instruktører og mannskap som "skuespillere". Målet er å få gjennomført opptak i løpet av senvinteren og ferdige filmer bør være klare til litt utpå våre om alt klaffer som vi håper.

Stolt tradisjon
Å marsjere er en stolt del av skolekorpstradisjonen i Norge. Det er i gata på 17. mai og ved andre viktige anledninger i lokalsamfunnet, at korpset treffer sitt største publikum. Å se og høres bra ut når korpset marsjerer gir samhold og mestringsfølelse, og er en viktig del av korpsets mange aktiviteter gjennom året, både for medlemmene og korpset som aktør i lokalmiljøet. Erfaring viser at god opplæring i skaper motivasjon og samhold i korpset, mens det motsatte er tilfelle hvis den nødvendige kompetansen og opplæringen er fraværende. Korpsene driver med to former for marsjering. Den tradisjonelle marsjeringen i gata som alle ser 17. mai, og formasjonsmarsj slik som Gardemusikken holder oppvisninger med i inn- og utland. Stadig flere korps er i ferd med å gjenoppdage formasjonsmarsjen også.

Dirigentløftet
- Opplæringsvideoene skal kunne brukes fritt av dirigenter, klassekorpslærere og andre som har ansvar for opplæring i marsjering. Korpsnett Norge vil gjøre dem tilgjengelig via våre nettsider, marsjeringsnettverk og bruke dem på klassekorpslærerkurs og i alle andre sammenhenger hvor marsjering er på dagsorden, forteller Helleren. - Men den viktigste bruken vil nok være i de mange korps rundt om i landet, der den enkelte dirigent kan bruke videoene både til å forberede marsjeringsopplæring og til å demonstrere utvalgte elementer for korpsmusikantene ved å vise videoene før de selv får prøve det de ser på videoen. Vi mener opplæringsvideoene også vil være et godt bidrag til Dirigentløftet siden opplæring i marsjering er en del av kompetansen en korpsdirigent trenger, avslutter musikkonsulent Jan Erik Helleren.