Nyheter  Søndag 15. mars 2020

- Ta vare på dirigentene

Nå som all korpsaktivitet er avlyst eller utsatt, har en rekke av våre yrkesutøvere fått kuttet all inntekt i uoverskuelig framtid.

De aller mest utsatte er dirigentene og instruktørene som jobber frilans, og som fakturerer korpsene for utførte tjenester. De som ikke er ansatte direkte i korpset eller i den lokale kulturskolen. For de har ikke rett på noen av de sosiale godene man har når man er i et ansettelsesforhold, for eksempel i form av mulighet for dagpenger ved permittering.

Korps som leier inn frilans dirigenter og instruktører, står helt fritt til å avslutte engasjementet når det ikke er behov for tjenesten. Og nå som musikken har stilnet, og stoler og notestativ er stuet bort i øvingslokalene for ei stund, fordi staten har pålagt det, så er behovet plutselig borte. Og frilanserne opplever at oppdrag etter oppdrag blir kansellert. Seminar blir avlyst, konsertprosjekter forsvinner eller utsettes i uoverskuelig framtid.

Uten sikkerhetsnett
Å være frilanser er å jobbe uten sikkerhetsnett, og akkurat nå sitter det dirigenter og instruktører hjemme med helt tomme kalendere og lurer på hvordan de skal klare å dekke huslånet, betale strømmen, eller faktisk klare å ha nok mat til seg og sine.

Da er det ekstra hyggelig å registrere at mange korps ønsker å ta vare på dirigentene og instruktørene deres ved å opprettholde kjøp av timer det er gjort avtale om, selv om dere ikke er forpliktet til det, og selv om ikke timene kan gjennomføres på normal måte. Jeg må innrømme at det rører meg å lese ulike kommentarfelt på sosiale medier og nettsider, der korps etter korps legger ut meldinger om at dere har valgt å si til dirigentene og instruktørene deres at timene kan faktureres som før.

Oppfordring
Vi i Korpsnett Norge ønsker å oppfordre alle våre medlemskorps til å opprettholde avtalene og utbetale honorarer til frilanserne som i en normalsituasjon, så sant det er økonomisk mulig for dere. For de av dere som har ansatt dirigenter og instruktører direkte i korpset, ber vi dere vurdere om dere kan klare å unngå permitteringer og betale ut full lønn i perioden.

For de av dere som kjøper tjenester av kulturskolene, er det kulturskolene som har ansvaret for sine ansatte. Der vil situasjonen være noe annerledes, og der kan det også hende at dere ikke skal betale fullt ut til kulturskolen dersom dere ikke får tjenesten dere har krav på siden kulturskolene er stengt. Men det kan også like gjerne hende at dere kan se på om timene kan brukes til fordel for korpset på andre måter. I forhold til kulturskolene er det dialog med kulturskolenes ledere som gjelder.

Krevende
Jeg vet at dette kan være krevende for korpsene. For dere har også fått noen betydelige utfordringer nå. Dere får kanskje ikke gjennomført den store konserten dere skulle hatt gode inntekter fra. Vårens basar eller loppemarked, som normalt skulle innbragt alt fra noen titalls tusen kroner og helt opp mot millionen, står i fare for å bli avlyst. Da er det selvsagt krevende å samtidig opprettholde arbeidsforhold.

Tenk kreativt
Så er det ikke sånn at timene som betales for trenger å stå ubenyttet. De må bare brukes på en annen måte. Jeg vil oppfordre alle til å tenke på hvordan dere best mulig kan få dette til sammen. Det er for eksempel fullt mulig å ha individuell undervisning for musikantene via Skype, Facetime, Teams eller andre slike plattformer. Musikantene kan få tilsendt nytt repertoar på epost, eller via ulike apper, for egenøving og forberedelse til timer og framtidige fellesøvelser. Det kan arrangeres musikk, få oversikt over nytt repertoar og mye annet. Det kan skapes mye aktivitet og gjøres mye planleggingsarbeid, om denne perioden brukes til å tenke framover mot tiden etter korona-utbruddet.

Har dere spørsmål eller trenger hjelp av oss så er vi tilgjengelige på både telefon og epost.

Ta vare på hverandre så lenge, og husk at hjemmeøving alltid er en god idé.

Med musikalsk hilsen

Morten Skaarer
styreleder Korpsnett Norge