Nyheter  Lørdag 28. mai 2022

Tanja Carita leder dirigentkurset på Valdres Sommerbrass

Vi er glade for å kunne bekreftet at Tanja Carita Ikonen blir kursleder for UNG Dirigent-kurset på Valdres Sommerbrass 1. - 6 august.

Tanja bred sv

Tanja Carita Ikonen er finsk dirigent og klarinettist med mastergrad i dirigering og kammermusikk fra Sibelius-akademiet i Helsinki. I 2014 vant hun 2. pris i en internasjonal NWBC-konkurranse for dirigenter. Tanja Carita har samarbeidet med mange forskjellige ensembler, alt fra militærkorps til symfoniorkestre. Hun jobber for tiden som frilanser, men i tillegg som kunstnerisk leder i Telemark Symfoniorkester og fast dirigent i Skedsmo Janitsjar og i Asker Skolekorps. I tiden fremover skal hun jobbe også med Finnish Dragoon Military Band, Finnish Guards Band, Jaren Hornmusikk og Asker Symfoniorkester. I tillegg til bakgrunnen som dirigent og instruktør, er Tanja Carita utdannet klarinettist. Og hun har jobbet som profesjonell klarinettist i symfoniorkestre og i militærkorps i Finland.

Om UNG Dirigentkurset

UNG Dirigent-kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF, og med støtte fra Unge utøvere-programmet til Dextra Musica.

Kurset er også åpent for deltakere som ikke spiller i korps. Det er ikke krav om organisasjonstilknytning for å delta på Valdres Sommerbrass. UNG-Dirigentkurset arrangeres parallelt med UNG Komponistkurset og tre alders-/nivådelte spillekurs. UNG Dirigent og UNG Komponist har flere fellesfag.

Sted: Valdres Sommerbrass 2022 arrangeres i lokalene til Vestre Slidre skule og Vestre Slidre kulturhus i Valdres i perioden 1. - 6. august.

Aldersgrense: UNG Dirigent-kurset er for deltakere i alderen 15 - 20 år. Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for eldre deltakere på kurset.

Deltakeravgift: 5500, -

Påmelding: Selv om den generelle påmeldingsfristen er ute, er det fortsatt mulig å melde seg på UNG Dirigent-kurset. Søknadsskjema nederst på siden.

Tre spillekurs, et dirigentkurs og et komponistkurs

Det unike med Valdres sommerbrass er at det foregår dirigentkurs og komposisjonskurs parallelt med spillekursene og at disse knyttes tett sammen. Dermed får alle deltakere jobbe på tvers av musikalske fagfelt, og bli kjent med hverandre og nye arbeidsmetoder gjennom workshops, clinics og lignende.

Mulighet for redusert deltakeravgift

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav inntekt (lenke til mer informasjon og søknadsskjema lenger nede på siden). Denne ordningen er for deltakere opp til og med 19 år.

______________________________________________________

Valdres Sommerbrass arrangeres med støtte fra:

  • Sparebankstiftelsen DNB / Dextra - Program for unge utøvere
  • Musikkens studieforbund
  • Innlandet fylkeskommune
  • Kulturskolene i Valdres

Alt om Valdres Sommerbrass 2022 Søknad om redusert deltakeravgift Valdres Sommerbrass 2022