Nyheter  Lørdag 28. mai 2022

Tanja Carita leder dirigentkurset på Valdres Sommerbrass

Vi er glade for å kunne bekreftet at Tanja Carita Ikonen blir kursleder for UNG Dirigent-kurset på Valdres Sommerbrass 1. - 6 august.

Tanja bred sv

Tanja Carita Ikonen er finsk dirigent og klarinettist med mastergrad i dirigering og kammermusikk fra Sibelius-akademiet i Helsinki. I 2014 vant hun 2. pris i en internasjonal NWBC-konkurranse for dirigenter. Tanja Carita har samarbeidet med mange forskjellige ensembler, alt fra militærkorps til symfoniorkestre. Hun jobber for tiden som frilanser, men i tillegg som kunstnerisk leder i Telemark Symfoniorkester og fast dirigent i Skedsmo Janitsjar og i Asker Skolekorps. I tiden fremover skal hun jobbe også med Finnish Dragoon Military Band, Finnish Guards Band, Jaren Hornmusikk og Asker Symfoniorkester. I tillegg til bakgrunnen som dirigent og instruktør, er Tanja Carita utdannet klarinettist. Og hun har jobbet som profesjonell klarinettist i symfoniorkestre og i militærkorps i Finland.

Om UNG Dirigentkurset

UNG Dirigent-kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF, og med støtte fra Unge utøvere-programmet til Dextra Musica.

Kurset er også åpent for deltakere som ikke spiller i korps. Det er ikke krav om organisasjonstilknytning for å delta på Valdres Sommerbrass. UNG-Dirigentkurset arrangeres parallelt med UNG Komponistkurset og tre alders-/nivådelte spillekurs. UNG Dirigent og UNG Komponist har flere fellesfag.

Sted: Valdres Sommerbrass 2022 arrangeres i lokalene til Vestre Slidre skule og Vestre Slidre kulturhus i Valdres i perioden 1. - 6. august.

Aldersgrense: UNG Dirigent-kurset er for deltakere i alderen 15 - 20 år. Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for eldre deltakere på kurset.

Deltakeravgift: 5500, -

Påmelding: Selv om den generelle påmeldingsfristen er ute, er det fortsatt mulig å melde seg på UNG Dirigent-kurset. Søknadsskjema nederst på siden.

Tre spillekurs, et dirigentkurs og et komponistkurs

Det unike med Valdres sommerbrass er at det foregår dirigentkurs og komposisjonskurs parallelt med spillekursene og at disse knyttes tett sammen. Dermed får alle deltakere jobbe på tvers av musikalske fagfelt, og bli kjent med hverandre og nye arbeidsmetoder gjennom workshops, clinics og lignende.

Mulighet for redusert deltakeravgift

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav inntekt (lenke til mer informasjon og søknadsskjema lenger nede på siden). Denne ordningen er for deltakere opp til og med 19 år.

______________________________________________________

Valdres Sommerbrass arrangeres med støtte fra:

  • Sparebankstiftelsen DNB / Dextra - Program for unge utøvere
  • Musikkens studieforbund
  • Innlandet fylkeskommune
  • Kulturskolene i Valdres

Alt om Valdres Sommerbrass 2022 Søknad om redusert deltakeravgift Valdres Sommerbrass 2022

Påmeldingsskjema UNG Dirigent Valdres Sommerbrass 2022

Valdres Sommerbrass arrangeres i Vestre Slidre skole og kulturhus i Valdres i perioden 1. - 6. august 2022. Sommerbrassen består av tre parallelle spillekurs inndelt etter alder og nivå, samt et dirigentkurs og et kurs i komposisjon.

Med bakgrunn i den fortsatt usikre pandemisituasjonen tar vi følgende forbehold for avvikling av kurset:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ikke reis på kurs uten å være sikker på at du er frisk, slik at du ikke tar med deg Covid19-smitte inn på kurset. Vær ekstra aktsom dersom noen i din nærmeste omkrets har fått påvist Covid19 i dagene før kurset starter.

Jeg ønsker å delta på:

*Ved ledig kapasitet kan det åpnes for deltakere over 20 år.

Dersom du spiller flere instrumenter vil vi gjerne vite det uansett om det er et eller flere blåseinstrument, slagverkinstrument, strykeinstrument, strengeinstrument, piano, sang eller hva det nå måtte være. Spiller du ikke et biinstrument skriver du "Ingen" i feltet.

Jeg leser noter i:
T-skjortestørrelse

Dersom du medlem i et korps eller strykeorkester skriver du det her. Om du ikke er medlem noe sted skriver du Privat i feltet

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpsets / strykeorkesterets adresse om de skal dekke kostnaden.

Dersom korpset /strykeorkesteret skal dekke kostnaden, og korpset / strykeorkesteret sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset / strykeorkesteret.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse som følge av korona-situasjonen
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...