Nyheter  Fredag 26. juni 2020

Smittevern: anbefalinger for gjennomføring av loppemarkeder

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har i samarbeid utviklet et anbefalingsdokument for gjennomføring av loppemarkeder.

Mange korps ønsker å gjennomføre loppemarked i løpet av høsten. Norges Musikkorps forbund og Korpsnett Norge har utarbeidet noen anbefalinger for praktisk gjennomføring av loppemarked. Anbefalingene er basert på Covid-19-forskriften og tilhørende relevanteveiledere.

Det er viktig for organisasjonene å presisere overfor medlemmene at hovedfokus er smittevern og å unngå spredning av smitte jfr restriksjoner og råd gitt av helsemyndighetene i Norge. Selv om loppemarked ikke omfattes av forskriften, anbefaler vi likevel at loppemarked følger retningslinjene for arrangement.

De tre viktigste prinsippene for smittevern er gjeldende: God hånd-og hostehygiene, minimum en meter avstand og at syke personer skal holde seg hjemme.

Siden med all smitteverninformasjon finner du her