Nyheter  Fredag 22. oktober 2021

Webinar om aktuelle tilskuddsordninger og søkemuligheter 7. november

Vi har gleden av å invitere til Korpsnett Norges tilskudd-søkeskole søndag 7. november kl.19.00 - 20.00. Webinaret arrangeres i samarbeid med Innlandet musikkråd.

Webinarledere: Eirin Lien, Innlandet musikkråd og Unni Færøvik, Korpsnett Norge

Dato: søndag 7. november 2021
Klokkeslett:
19.00 - 20.00
Kostnad: Gratis
Hvem kan delta:
webinaret er åpent for alle
Hvor:
nettbasert på Teams - alle påmeldte får tilsendt lenke på epost i forkant

Følgende tilskuddsordninger/felt blir gjennomgått:

  • Frivillighetens år 2022: Vår dag - tilskuddsordningen (nye søknadsfrister kommer våren 2022)
  • Kulturrom: To tilskuddordninger som gjelder kartlegging og enkle utbedringer for akustikk i øvingsrom.
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet: Stimuleringsordningen for arrangementer og aktiviteter i forbindelse med Covid19, som fortsatt gjelder.
  • Norsk musikkråd: Frifond kompetanse og aktivitet og KOMP-tilskudd.

Påmeldingsfrist: 5. november kl. 14.00

Påmelding til tilskudd-søkeskolen