Nyheter  Onsdag 10. november 2021

Tilskudd til inkluderende oppstartsaktivitet våren 2022

Vi klemmer i vei med en ny søkerunde med mulighet for tilskudd på inntil 25 000, - kroner til inkluderende oppstartsaktiviteter i skole- og generasjonskorps. Søknadsfrist 1. desember.

Har dere tenkt over at ikke engang innvandrere fra våre to nærmeste naboland, Danmark og Sverige, har særlig innsikt i vår litt særnorske korpstradisjon? Tenkt da hvordan det er for de som kommer litt lenger unna fra, når ikke engang danskene og svenskene henger helt med i svingene.

Det er noe av det vi i Korpsnett Norge ønsker å gjøre noe med. Derfor vil vi gi dere muligheten til å la enda flere bli kjent med korpset og aktivitene deres. Og det gjør vi blant annet gjennom og åpne opp for en ny søkerunde om tilskudd til inkluderende oppstartsaktiviteter. Dere kan søke om inntil 25 000, - kroner i støtte til oppstartsaktiviteter som gjennomføres i perioden 1. januar - 31. mars 2022.

Tilskuddsordningen er en del av vårt prosjekt Inkludering i korps, og målet er å rekruttere flere medlemmer fra familier som ikke kjenner så godt til hva skolekorps/generasjonskorps er.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva dere ønsker å bruke midlene til og et enkelt prosjektbudsjett. For å komme i betraktningn må opplegget inneholde en musikkaktivitet for barna, og det må også inkludere foreldre/foresatte slik at de blir kjent med korpsets ulike aktiviteter og opplæringstilbud, og hva som forventes av familien. Aktiviteten skal kunne gjennomføres med lokale dirigenter/instruktører, men Korpsnett Norge vil kunne være behjelpelig med å skaffe til veie instruktører og kurs/aktivitetsledere om det er behov for det.

I tilskuddpakken ligger webinaret "Rekruttering i et inkluderende perspektiv". Det er ønskelig at minst en tillitsvalgt fra hvert av korpsene som mottar tilskudd deltar på webinaret i løpet av den innledende fasen etter tildeling.

Medlemskorps i Korpsnett Norge prioriteres ved tildeling av midler.

Søknad sendes til oss som epost til korpsnett@korpsnett.no innen 1. desember.

Tilskuddsordningen er gjort mulig med støtte fra Norsk musikkråd - Frifond kompetanse og aktivitet.