Nyheter  Fredag 5. august 2022

Tilskudd til inkluderende oppstartsaktivitet høsten 2022

Vi klemmer i vei med en ny søkerunde med mulighet for tilskudd på inntil 25 000, - kroner til inkluderende oppstartsaktiviteter i skole- og generasjonskorps. Søknadsfrist 31. august.

Har dere tenkt over at ikke engang innvandrere fra våre to nærmeste naboland, Danmark og Sverige, har særlig innsikt i vår litt særnorske korpstradisjon? Tenk da hvordan det er for de som kommer litt lenger unna fra, når ikke engang danskene og svenskene henger helt med i svingene.

Det er noe av det vi i Korpsnett Norge ønsker å gjøre noe med. Derfor vil vi gi dere muligheten til å la enda flere bli kjent med korpset og aktivitene deres. Og det gjør vi blant annet gjennom å åpne opp for en ny søkerunde om tilskudd til inkluderende oppstartsaktiviteter. Dere kan søke om inntil 25 000, - kroner i støtte til oppstartsaktiviteter som gjennomføres i høsthalvåret 2022.

Tilskuddsordningen er en del av vårt prosjekt Inkludering i korps, og målet er å rekruttere flere medlemmer fra familier som ikke kjenner så godt til hva skolekorps/generasjonskorps er.

Opplegget skal inneholde musikkaktivitet for barna, og det må også inkludere foreldre/foresatte slik at de blir kjent med korpsets ulike aktiviteter og opplæringstilbud, og hva som forventes av familien. Aktiviteten skal kunne gjennomføres med lokale dirigenter/instruktører, men Korpsnett Norge vil kunne være behjelpelig med å skaffe til veie instruktører og kurs/aktivitetsledere om det er behov for det.

Søknadsfrist: 31. august.
Søknadsskjema kan lastes ned nedenfor og utfylt skjema sendes til korpsnett@korpsnett.no

NB! Representanter for skole- eller generasjonskorpset må ha deltatt på vårt webinar "Rekruttering i et inkluderende perspektiv" (lenke til egen sak nederst på siden) for at korpset skal kunne søke om tilskudd.

Medlemskorps i Korpsnett Norge prioriteres ved tildeling av midler.

Tilskuddsordningen er en del av Korpsnett Norges prosjekt Inkludering i korps, og gjennomføres med støtte fra IMDi og Kulturtanken.

Webinar: Rekruttering i et inkluderende perspektiv

INKLUDERING I KORPS: Søknad om tilskudd til oppstartaktivitet

Utfylt søknadsskjema sendes til korpsnett@korpsnett.no.