Nyheter  Onsdag 10. februar 2021

TONO-avtalen satt på pause

Lisens for framføring av musikk på konserter må avklares med TONO direkte i en periode framover. Korpsnett Norge har, sammen med de øvrige medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd, hatt en sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavere. Nå er denne satt på pause for en periode, etter at forhandlinger om avtale for 2021 ikke har ført fram.

Vi, og de øvrige korps, kor og orkesterorganisasjonene, har hatt en sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavere via vårt medlemskap i Norsk musikkråd. I desember var det gode utsikter til at vi på nyåret kunne gjennomføre aktiviteter og konserter. Men slik situasjonen er nå, er utsiktene til konserter betraktelig redusert for oss alle. Med pandemien og de begrensingene i aktivitet den medfører som bakgrunn, har Norsk musikkråd vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021.

Som følge av smittesituasjonen er det per i dag ikke hensiktsmessig å etablere en TONO-avtale nå. Det er, som alle kjenner til, store begrensinger når det gjelder gjennomføring av fysiske øvelser, og det var planlagt av konserter er langt på vei avlyst. Dessverre må vi forvente at dette vedvarer noen uker til.

I denne perioden, der det ikke er noen sentral rammeavtale, må korps som likevel greier å gjennomføre konserter, og skal benytte vederlagspliktig musikk på disse, derfor avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle. NB: Dette gjelder bare dersom korpset selv står som arrangør for konserten.

I forbindelse med planlegging av konsert, må korpset i forkant av konserten gjøre følgende:

Ikke alle verk innebærer vederlagsplikt til TONO. Unntakene er:

  • Konserter der samtlige opphavere (komponist) og tilretteleggere (arrangør) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser og du skal heller ikke rapportere eller betale til TONO.
  • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Merk: Opphavsretten gjelder fortsatt, men når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Dette gjelder i første omgang for alle konserter i perioden januar-mars. Det vil si at eventuelle konserter som er allerede er gjennomført i januar og februar, må meldes inn til TONO nå. Norsk musikkråd og TONO vil møtes igjen nærmere påske for å se om det grunnlag for en ny sentral rammeavtale.

NB: Korpset må i denne perioden selv betale eventuell vederlagsfaktura til TONO.

Som medlemmer i Korpsnett Norge vil dere i denne perioden få beløpet dere betaler TONO i vederlag refundert av oss i etterkant. Dette gjelder vederlag som normalt ville vært dekket av TONO-avtalen, altså fysiske konserter dere selv er arrangør for og som ikke har over 50.000 i billettinntekter eller over 500 i publikum. Det gjør dere ved å sende kopi av faktura / bilag til oss på epost til korpsnett@korpsnett.no.