Nyheter  Torsdag 14. januar 2021

Tønsberg Byorkester med egen smitteverngeneral

Vi har lenge hatt lyst til å synliggjøre hva som rører seg blant medlemskorpsene våre. Og Tønsberg Byorkester er først ute i vår nye serie «Landet rundt». De har til og med sin egen smitteverngeneral.

Tekst: Rune Alstedt

Den generalen skal vi komme tilbake til litt senere, men aller først kan vi jo fortelle dere at korpset som alle andre korps, lider under smitteutbruddet som herjer Norge for tiden.

-Våren 2020 måtte vi stenge ned fra 12. mars, for da ble vårt eminente, kommunale øvelseslokale stengt, sier Mette Bjørndahl, tidligere styreleder i korpset. Den plassen overlot hun nylig til yngre krefter etter mange år i lederstolen. Hun fortsetter med litt sorgtung stemme. - Hva skulle vi gjøre da? Det viktig å holde kontakt med medlemmene rent sosialt. Men, hvordan? Aktiv hjemmeside på Facebook, info fra Korpsnett Norge og loddsalg. Mail med info fra styremøtene, som vi holdt digitalt på Messengers. Viktig for å holde «øve moralen oppe» og samtidig vite hva som rører seg i organisasjonen, legger hun til.

Smittegeneral Paul Andres Malme Tonsberg Byorkester foto privat

Paul Anders Malme er smitteverngeneral i Tønsberg Byorkester.

Men så til forklaringen om Tønsberg Byorkester sin smittverngeneral.

- Etter hvert oppretta vi en ny «stilling» i korpset. Vi fikk smittverngeneral Paul Anders Malme, som tok oppgaven med å følge opp nasjonale, kommunale og Korpsnett sine anbefalinger om hvordan vi fra høsten 2020 kunne starte opp fellesøvelsene igjen. Det blei spriting av hender, tre inngangsalternativer for å komme inn i vårt eminente kommunale øvingslokale. Messing inn der, slagverk der osv. Og nåde den som gikk feil. Gjorde noen det, så var smitteverngeneralen der med en gang. Så blei det streka opp med linjal, og meteren til Høie ble standaren for hvor vi skulle sitte. Dette blei basunert ut til medlemmene, og de kjente det blei trygt å komme, og møtte opp i hopetall og vi fikk spilt. Alle fikk hver sin rose på første øvelsen. Noen måtte bli hjemme da de hadde underliggende sykdommer, disse blir fulgt opp med telefonkontakt fra utpekte medlemmer av korpset.

Mette Bordahl Tonsberg Byorkester pa Slottsfjellet foto privat 2

Hvordan klarer dere å finansiere driften under disse omstendighetene?

- På vårparten i fjor hadde vi lotteri hver mandag kl. 18.00 på Messengers, sier Mette ivrig på telefonen. - Så hvis noen av medlemmene ville bivåne det hele, så meldte de seg på til trekking og en liten prat. Vi fortsetter på denne måten nå også. Og det er populært for hvis vi ikke rekker å legge ut orientering om lotteriet på Facebook til klokka 0900 på mandager, så ringer folk og spør: Blir det ikke noe lotteri i dag?

- Våren 2020 hadde vi en samling på Skallevold-stranda der det ble utdelt blomster og gaver, is og pølser, som en påskjønnelse til korpsmedlemmene. Ramma var sur da værgudene gjorde det beste de kunne for å ødelegge med sur vind og få grader, seansen varte i 1 time, men en sosial prat ble det, og det var jo også meningen, kan den klarinettspillene Mette Bjørndahl fortelle til Korpsnett Norge.

Hva med spilleoppdrag og konserter?

- Det blir det jo dårlig med da, svarer Mette kjapt. - Bør Børson-konserten vår og andre planlagte konserter går jo i d…, sukker hun, før hun forklarer. - Vi telte opp og delte korpset i 2 og øvde videre fram til jul, i håp om å holde vår planlagte Bør Børson konsert 14. februar i år. Det ble en litt større gruppeøvelse, men der kom nedstegningen oss i forkjøpet. Konserten skulle først være 18. oktober i fjor, så ble den utsatt til 14. februar i år. Men nå altså avlyst igjen og satt til 26. september.

Hva med dirigentutgiftene?

- Vi er stolte over at vi klarer å holde på dirigenten vår, han skal vi tviholde på, det samme er øvningsmoralen. Det er verre med «ambisen» sier, hun med en klokkende latter til slutt.

Gruppeovelse med avstand Tonsberg byorkester foto privat

Tønsberg Byorkester har holdt god avstand på gruppeøvelsene. Korpset har vært delt i tre i lange perioder.