Nyheter  Tirsdag 10. august 2021

Trompet/Kornett - Erlend Tunestveit

Har du lyst til å få litt ekstra input i oppstartfasen denne høsten? Nå kan du møte Erlend Tunestveit på fire digitale kveldstimer i august/september slik at du kan få en ekstra boost inn mot høsten.

Erlend Tunesteveit er utdannet trompetist fra Norges musikkhøyskole med Harry Kvebæk, Arnulf Naur Nilsen og Ole Edvard Antonsen som lærere. Erlend har jobbet som frilans trompeter og dirigent siden 1986. Nå jobber han som lærer ved musikklinjene på de videregående skolene i Østfold ved siden av frilans-virksomheten.

Tid og tema

  1. Mandag 23.08.21 kl 19.00: Hvordan komme i gang etter corona og ferie? Oppvarming, hvorfor og hvordan. Puste og blåseteknikk
  2. Mandag 30.08.21 kl 19.00: PAUSE denne uken :-)
  3. Mandag 06.09.21 kl 19.00: Utfordringer med rytmikk. Utfordringer med register. Dynamikk
  4. Mandag 13.09.21 kl 19.00: Bestemmes ut fra gruppas behov
  5. Mandag 20.09.21 kl 19.00: Bestemmes ut fra gruppas behov

Antall deltakere er begrenset for å kunne legge til rette for toveiskommunikasjon.

Kurset koster 450 kr, og er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Påmelding