Nyheter  Torsdag 12. januar 2023

UNG Komponist-stipendet 2023 - utlysning

Korpsnett Norge har, i samarbeid med De Unges Orkesterforbund, Norges musikkhøgskole, Norsk Komponistforening og Forsvarets musikk, gleden av å utlyse UNG Komponist-stipendet for 2023 med en samlet verdi på 60 000, - kroner. Søknadsfrist 1. februar.

Sommerbrass Utvlagt 3

Stipendet skal gå til en ung komponist opp til og med 25 år, som holder et høyt nivå tilsvarende det man forventer av en student i komposisjonsfaget ved landets høyere utdanningsinstitusjoner.

Stipendet er en tredelt pakke som består av:

  • Stipend på 25 000, - Nkr.
  • Mentorordning verdi inntil 25 000, - Nkr.
  • Dekning av utgifter i forbindelse med uroppføring inntil 10 000, - Nkr.

Stipendets samlede verdi: 60 000, - Nkr.

Stipendet skal brukes til å skrive et nytt verk for blåsere der standard norsk blåsebesetning (med utgangspunkt i de norske militærorkestrene) er maksimal besetningsstørrelse, og der verket er skrevet med tanke på en besetning på høyt amatør- eller profesjonelt nivå. Verket skal ha en varighet på cirka 10 minutter. Tilpasninger for å ivareta den kunstneriske idéen for verket, eksempelvis i form av bruk av elektroniske elementer eller enkelte instrumenter som normalt ikke er en del av en standard blåsebesetning, kan være mulig.

Verket må være ferdigstilt og tilgjengelig senest 1. august 2023 med mål om første framføring november 2023.

Stipendiaten vil få tildelt en erfaren mentor/veileder som følger stipendiaten gjennom hele prosessen fram til ferdig resultat.

Søknaden skal inneholde:

  • Navn, alder og kontaktinformasjon
  • Enkel CV med utdanning og/eller relevant erfaring.
  • Kort beskrivelse av en idé for en komposisjon søkeren ønsker å utvikle ved hjelp av stipendet.
  • Arbeidsprøver fra tidligere verk i form av partiturer og lydfiler (om tilgjengelig).

Søknad med vedlegg sendes til Korpsnett Norge på epost til korpsnett@korpsnett.no innen 1. februar 2023.

NB: Etter første søknadsrunde kan aktuelle kandidater bli bedt om å legge fram en mer gjennomarbeidet komposisjonsidé før endelig avgjørelse.

UNG Komponist gjennomføres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB / Dextra Musica sitt program for unge utøvere.

For spørsmål i forbindelse med utlysningen og stipendets innhold kontakt musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren, på tlf. 40 16 22 96 eller epost jan.erik.helleren@korpsnett.no