Nyheter  Fredag 23. april 2021

UTLYSNING: Oppstartstilskudd - inkluderende rekruttering

Gi flere mulighet til å bli kjent med korpset og aktivitene deres. Fem skole- eller generasjonskorps kan få tildelt inntil 25000,- kroner hver til oppstartsaktiviteter høsten 2021. Søknadsfrist 1. juni.

Med støtte fra Norsk musikkråd - Frifond kompetanse og aktivitet utlyser vi nå til sammen 125000, - kroner i tilskudd til oppstartsaktiviteter høsten 2021. Tilskuddsordningen er en del av vårt prosjekt Inkludering i korps, og målet er å rekruttere flere medlemmer fra familier som ikke kjenner så godt til hva skolekorps/generasjonskorps er.

Opplegget skal inneholde musikkaktivitet for barna, og det må også inkludere foreldre/foresatte slik at de blir kjent med korpsets ulike aktiviteter og opplæringstilbud, og hva som forventes av familien. Aktiviteten skal kunne gjennomføres med lokale dirigenter/instruktører, men Korpsnett Norge vil kunne være behjelpelig med å skaffe til veie instruktører og kurs/aktivitetsledere om det er behov for det.

Søknadsfrist 1. juni. Det åpnes for søknader i begynnelsen av mai.

Representanter for skole- eller generasjonskorpset må ha deltatt på vårt webinar "Rekruttering i et inkluderende perspektiv" (lenke til egen sak nederst på siden) for at korpset skal kunne søke om tilskudd.

Medlemskorps i Korpsnett Norge prioriteres ved tildeling av midler.

Webinar: Rekruttering i et inkluderende perspektiv