Nyheter  Fredag 10. januar 2020

Valdres Sommerbrass

Hjertelig velkommen til nytt spennende sommerkurs for barn og ungdom. Valdres Sommerbrass arrangeres på Merket i Tisleidalen i Valdres 10. - 14. august, og består av to parallelle kurs inndelt etter alder og nivå.

Illustrasjon Valdres Sommerbrass

Praktisk info

Kurs 1: 12 - 15 år
Kurs 2: 16 - 19 år

Bestningsform: Brassband
Dato: 10. - 14. august
Sted: Rødekors Sentrene Merket, Tisleidalen i Valdres
Kursavgift: 4000,- (inkluderer overnatting, undervisning og undervisningsmateriell samt alle måltider)
Påmeldingsfrist: 1. mai
(NB: Påmeldingen er bindende)


Sommerkurs er gøy og lærerikt. Vi vet av erfaring at deltakerne sitter igjen med stort utbytte både musikalsk og sosialt, og at sommerkurs er en viktig inspirasjon for å fortsette å spille.

Kursene har egne samspill, korps 1 og korps 2, og i tillegg får de spille i "storkorps" der alle er med. Som seg hør og bør på sommerkurs består timeplanen også av gruppeundervisning, musikklære, dirigering, kor, gehørspill, pust og valgfag som improvisasjon og komposisjon. Det blir lærerkonsert, huskonserter og selvsagt stor avslutningskonsert som vil være åpen for publikum.

Valdres Sommerbrass har hovedfokus på musikanter fra skolekorps med brassbandbesetning, men messingblåsere og slagverkere fra janitsjarkorps er selvsagt også hjertelig velkommen til å delta.

Påmeldingsskjema Valdres Sommerbrass 2020

Jeg ønsker å delta på:

Kornettister: Dersom det er kornettister som spiller ess-kornett vil vi gjerne vite det.

Horn: Dersom dere spiller valthorn i stedet for althorn så må dere skrive valthorn. Althorn er standard i brassband.

Tubaister: dere må huske på å skrive om dere spiller B- eller Ess-tuba.

Slagverkere: dere må huske å skrive om dere spiller melodiske slagverkinstrumenter (klokkespill, xylofon osv) og pauker

Jeg leser notene i:

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpsets adresse om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...