Nyheter  Torsdag 28. mai 2020

Valdres Sommerbrass 10.-14. august - påmeldingsfrist 15. juni

Valdres Sommerbrass for korpsmusikanter fra 12 til 19 år arrangeres på Merket i Valdres. Påmeldingsfrist 15. juni.

Hjertelig velkommen til Valdres Sommerbrass og et tradisjonelt sommerkurs med overnatting og det hele.

Valdres sommerbrass er et nytt sommerkurs for skolekorpsmusikanter der alle mellom 12 og 19 år kan reise sammen på kurs, men der undervisningen er inndelt etter alder/nivå.
Det er to parallelle kurs. Kurs 1 er for de fra 12 til 15 år. Kurs 2 er for de fra 16 til 19 år. Kursene har egne samspill, korps 1 og korps 2, og i tillegg får de spille i "storkorps" der alle er med (smittevernreglene om avstand skal følges).

Som seg hør og bør på sommerkurs består timeplanen også av gruppeundervisning, musikklære, dirigering, kor, gehørspill, pust og valgfag som improvisasjon og komposisjon. Det blir lærerkonsert, huskonserter og selvsagt avslutningskonsert som vil være åpen for et begrenset publikum på god avstand.
Valdres Sommerbrass har hovedfokus på musikanter fra skolekorps med brassbandbesetning, men messingblåsere og slagverkere fra janitsjarkorps er selvsagt også hjertelig velkommen til å delta.

IMG 4549

Praktisk info

Valdres Sommerbrass arrangeres på Merket i Tisleidalen i Valdres 10. - 14. august, og består av to parallelle kurs inndelt etter alder og nivå.

Kurs 1: 12 - 15 år
Kurs 2: 16 - 19 år

Bestningsform: Brassband
Dato: 10. - 14. august
Sted: Rødekors Sentrene Merket, Tisleidalen i Valdres
Kursavgift: 4000,- (inkluderer overnatting, undervisning og undervisningsmateriell samt alle måltider)

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass (lenke til søknadsskjema lenger nede på siden).

____________________________________________________________________________________

Påmeldingsfrist (bindende påmelding): 15. juni
Kurset er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning, men deltakere fra korps som er medlemmer i Korpsnett Norge har fortrinnsrett ved stor pågang. For øvrige deltakere gjelder påmeldingstidspunktet (dato og klokkeslett) som kriterie ved for mange påmeldte. Max 40 deltakere.
____________________________________________________________________________________

Når vi nå er så heldige at vi har fått tillatelse til å gjennomføre kurset ber vi alle om å være ekstra nøye på å følge de til enhver tid gjeldende reglene for smittevern.

Med bakgrunn i situasjonen tar vi følgende forbehold for avvikling av kurset:
* På grunn av den usikre situasjonen rundt korona-pandemien vil gjennomføring av kurset være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.
* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.
* Ingen må reise til Merket uten å være 100% friske - dette er svært viktig. Dersom en blir syk under oppholdet må vedkommende isoleres på eget rom og bli hentet hjem så fort som praktisk mulig.
* Ingen må reise til Merket om noen i samme husstand, eller noen man har hatt nær kontakt med, har fått påvist korona-smitte i løpet av de siste 14 dagene før kurset starter.

Er dere i tvil om det er forsvarlig å reise, eller har andre spørsmål vennligst ta kontakt med oss så snart som mulig (se kontaktinfo på vår hjemmeside korpsnett.no

____________________________________________________________________________________

Årets Sommerbrass-team kan du lese om her Søknad redusert deltakeravgift

Påmeldingsskjema Valdres Sommerbrass 2020

Valdres Sommerbrass arrangeres på Merket i Tisleidalen i Valdres 10. -

14. august, og består av to parallelle kurs inndelt etter alder og nivå.

Med bakgrunn i situasjonen tar vi følgende forbehold for avvikling av kurset: *

På grunn av den usikre situasjonen rundt korona-pandemien vil

Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

* Ingen må reise til Merket uten å være 100% friske - dette er svært viktig. Dersom en blir syk under oppholdet må vedkommende isoleres på eget rom og bli hentet hjem så fort som praktisk mulig.

* Ingen må reise til Merket om noen i samme husstand, eller noen man har hatt nær kontakt med, har fått påvist korona-smitte i løpet av de siste 14 dagene før kurset starter.

Jeg ønsker å delta på:

Kornettister: Dersom det er kornettister som spiller ess-kornett vil vi gjerne vite det.

Horn: Dersom dere spiller valthorn i stedet for althorn så må dere skrive valthorn. Althorn er standard i brassband.

Tubaister: dere må huske på å skrive om dere spiller B- eller Ess-tuba.

Slagverkere: dere må huske å skrive om dere spiller melodiske slagverkinstrumenter (klokkespill, xylofon osv) og pauker

Jeg leser notene i:

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpsets adresse om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse som følge av korona-situasjonen
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...